Om Kristendommen


Kristendommen ble stiftet av Jesus for ca. 2000 år siden. Mannen var jøde i det nåværende Israel, og de første kristne var jøder, men kort etter spredte troen seg utover hele verden til mange forskjellige språk og etnisiteter. Kristendommen begynte med Jesus-bevegelsen. I tre år gikk Jesus rundt i landet og forkynte for folket og helbredet de syke. Omkring år 30 ble han korsfestet, men tre dager etter henrettelsen forkynte disiplene hans at han var oppstått igjen. Denne oppstandelsesforkynnelsen ble dynamikken i kristendommens utbredelse.

Kristendommen ble raskt en selvstendig religion, det skyldtes apostelen Paulus. Han misjonerte for hedningene - det vil si ikke-jøder - rundt omkring i det østlige Middelhavsområdet. Nye undersøkelser viser at kristendommen fremdeles brer om seg - ikke minst i Afrika og Asia. Faktisk har den aldri vokst så mye som nettopp nå. Frem til år 2050 forventes antallet kristne å vokse fra to til tre milliarder.

Bibelen er den viktigste kilden til å forstå den personen som er i sentrum, og den personen er også gud i kjøtt og blod i den kristne forståelsen. Blant kristne er det stor uenighet om om Bibelen skal tas bokstavelig, og for mange kristne er boken ikke et oppslagsverk som gir helt spesifike retningslinjer for det etiske livet.

Bibelen

Popular

Bibelens opprinnelse

Bibelen er en samling på 66 bøker, skrevet av mer enn 40 forfattere. Hvor stammer den fra? Og hva...

Gud

Popular

Jesus

Popular

Kirken

Popular

Kristen litteratur

Popular

Kristen tro

Popular

Kristne høytider

Popular

Kristne menigheter

Popular

Kristne seremonier

Popular

Kristne sitater

Popular

Vi må velge

Gud har gitt oss evne til å velge, men det er opp til oss selv å benytte denne evnen. Vi kan ikke forandre vårt hjerte. Vi kan ikke styre våre tanker, tilbøyeligheter og innskytelser. Vi kan ikke rense oss selv og gjøre oss...

Personer i kristendommen

Popular

Temaer og begreper

Popular