Advent er tiden for å vente. Hva venter vi så på? Selvfølgelig Jesus, men man skal vel ikke slå under bordet, at også vi troende venter på en jobbfri og mer tid sammen med venner og familie, kanskje dra på ferie med barna også. Det er likevel viktig at vi husker hva advent egentlig betyr for oss, utover det å tenne adventslys.

Advent

Selve ordet advent kommer fra «Adventus Domini», som er latin og betyr Herrens komme. I denne tiden forbereder man seg til julen og feiringen av Jesu fødsel på jorden. Herrens komme vil i adventstiden inneholde tre aspekter. Den første er at Jesus blir født her på jorden, som barnet i krybben. Det andre er at han kommer i nærhet med den kristne kirken og de troendes hjerter. Til slutt handler det om hans retur til jorden ved jordens ende.

Adventstiden er alltid de fire siste søndagene før andre juledag (25. desember). Kommer julaften et år på en søndag vil julaften være siste søndag i adventstiden. Det vil altså si at advent alltid vil begynne mellom 27. 11. og 03.12.

advent

Advent, kirkens nyttår og farger

Kirken har en egen kalender, som vi kaller det kirkeåret. Den har sin siste dag på første søndag i advent, som altså regnes som kirkelige nyttår. Kirkekalenderen løper altså fra advent til advent, og i løpet av denne tiden fortelles Jesu historie. Fra fødsel til død, slik den fortelles i Det Nye Testamentet. Siden første søndag i advent også er starten, på et nytt kirkeår, understreker det ikke bare forventningene til Jesu fødsel, men også hans død og oppstandelse, samt Den Hellige Ånds komme i pinsen.

Alle kirkehøytider symboliseres med farger. Hver høytid og hver dag har sin farge. Dette kaller vi liturgiske farger. Advent symboliseres med fargen lilla. Lilla er symbolet for bot, anger, alvor og ånd. Fargen lilla er valgt til advent utfra at en skulle gjøre bot og faste i denne tiden. Sjel og kropp skulle forberedes til å ta imot julebudskapet. Unntaket fra fargevalget er første søndag i advent. Da benyttes hvit. Hvit er kirkens festfarge, og bruken første søndagen skal fargen legge tonen for gleden og forventningene. Gleden og forventningene som ligger i bunnen for alvor og bot de neste ukene fremover.

Adventskrans og lys i adventstiden

Lys har en spesiell rolle i adventstiden. Lysene skal lyse opp mørket. På samme måte som Jesus lyste opp jorden med sin tilstedeværelse. I kristendommen er Jesus verdens lys, og oppfyllelse av profetien i Jesajas bok. Adventskransen har fire lys, som symboliserer de fire søndagene i denne perioden.

Tradisjonelt er adventsstaken en krans av gran, som er pyntet med hvite lys og lilla bånd. Innenfor kirken er dette stadig slik, men hos folk flest er nok ikke denne tradisjonen like standhaftig. Stadig flere benytter rødt, som naturlig er på båndene, siden det er julens farge. Eller en har adventsstake av forskjellige utforminger, men med lilla lys. En slik utvikling vil nok være naturlig da julens budskap for mange drukner i handelsstandens juleforberedelser, som starter lenge før advent og jul. I utgangspunktet ikke problematisk, så lenge vi holder adventens budskap levende.