Når noen dør kan det være vanskelig for barn å forstå hva som har skjedd. Mange tror at ved å holde barna utenfor, skåner man dem for de vonde følelsene.

Det viser seg likevel at å snakke med barna og forklare for dem hva som har hendt kan ha bedre effekt på hvordan de takler tapet av en som sto nær, enn å forsøke å beskytte dem mot det triste.

Barn i alle aldre kan oppleve sorg

sorg-barn

Selv om et barn kan være for lite til å forstå selve omfanget av det som har hendt betyr det ikke at de likevel kjenner på sorgen. Barn reagerer på forandringer, så å miste en far, bestemor, en venn eller et søsken, vil uansett ha en innvirkning på dem.

Barn har ofte en godt utviklet følelse av empati allerede fra ung alder, så å se andre være triste kan være nok til at de også opplever sorg. Dette kan vise seg i at de trekker seg tilbake, får problemer med å sove, ikke vil leke eller at de endrer personlighet. Barn som vanligvis var stille og rolige, kan plutselig være utagerende og vanskelige, mens livlige barn kan bli stille og tilbaketrukne.

Hvordan hjelpe et barn i sorg

Til og med helt små barn, mellom 0-4 år, kan sanse at noe er galt og trist, selv om de ikke har språk til å uttrykke det. Man kan hjelpe dem ved å gi dem et trygt sted å være og vise dem omsorg og kjærlighet ved hjelp av fysisk kontakt. Større barn, fra 5-10 år, har gjerne en bedre utviklet oppfatning av hva det vil si når noen dør. Det er viktig at man tar seg tid til å svare på spørsmålene deres og at man forsøker forklare så godt man kan hva som vil skje videre.

For barn i denne alderen er konsekvensene av en hendelse nesten like viktig å ta rede på som årsakene. Det samme gjelder for barn i alderen 10-16 år. De vil reagere på ulike måter, enten ved å vise sterke følelser, eller ved å lukke seg inne i seg selv. Man kan med fordel involvere dem i forberedelsene rundt begravelsen og forsøke få dem til å uttrykke de følelsene de bærer på.

Og la dem for all del glemme sorgen en stund også, å reise på tur, eller finne på noe fysisk slik at man får opp stemningen litt kan hjelpe alle, både små og store.

Forståelse og aksept

For mange inntreffer sorgen som en følelse av lammelse og maktesløshet og det kan kjennes vanskelig å også måtte hjelpe andre sørgende. Dersom du kjenner at du ikke selv klarer å snakke om sorgen, kan det være nesten umulig å måtte svare på de hundrevis av spørsmål en seksåring kan ha om situasjonen. Husk at sorgen er lettest å takle når den deles med andre, også med barn.

Det er viktig å vise at det er lov å være lei seg og at det finnes ulike måter å takle sorgen på. Et godt alternativ for familier som har mistet noen kan være å ta del i sorggrupper der flere samles for å snakke om det som har hendt. Det gjør godt for både barn og voksne å vite at man ikke er alene om de følelsene man har. Det er fint å kunne snakke om det som er trist og få forståelse og aksept for sorgen.