Dåp er en høytidelig tradisjon blant kristne verden over. Hva er en dåp, og hvorfor er den så viktig i den kristne tro?

Grunnleggende fakta

Når et barn døpes, blir det velsignet av presten, og man ber Gud om å passe på barnet og gi det visdom og styrke senere i livet. Håpet er at Gud vil passe dåpsbarnet som sitt eget med kjærlighet og styrke. Som regel vil en dåp være en del av en vanlig gudstjeneste, og disse skjer på søndager. Det er opp til kirken selv å bestemme tid og dato for dåpstjenesten.

Hvordan dåpen utføres varierer. For eksempel er det vanlig i noen kirker at man bærer inn barnet da gudstjenesten starter med musikk. Andre steder vil derimot foreldrene holde barnet og sitte på benkene fram til de blir kalt opp til alteret. Det er likevel ikke noen forskjell på hvordan selve dåpen utføres, og de samme reglene gjelder for alle kirker.

Dette skjer

Presten har ansvaret for å døpe barnet. Som Guds representant på jorden sitter presten med det teologiske ansvaret for dåpsutførelsen. Han vil først avsi en bønn, med fokus på Jesus’ lære, oppstandelse og død. Han vil gjengi deler av bibelen med fokus på barnet som skal døpes og dets plass i det kristne fellesskapet. Presten vil deretter be Gud om å akseptere barnet, og ta det til seg.

Da denne delen av seremonien har blitt fullført vil tilhørerne bes om å reise seg. Presten vil fortsette å lese fra bibelen, med historier om Jesus’ liv og virke, og håpet om at barnet skal finne gleden i Jesus’ lære. Fokuset ligger som regel på barnets uskyldighet, og håpet om at barnet skal kunne leve et liv til forbilde for andre.

Selve handlingen

dapPresten vil etterhvert begynne å snakke direkte til barnet. Her blir det kristne korssymbolet utført på barnets ansikt og bryst, og det symboliserer at barnet nå tilhører den kristne tro. Med dette menes det at barnet har funnet sin plass hos Jesus og Gud, og er under deres beskyttelse. Når dette er fullført vil presten spørre foreldrene om hva barnet skal hete.

Den av foreldrene som holder barnet vil bli bedt om si dets navn. Her vil det fulle navnet til barnet gjengis, og deretter følger en annen viktig del. Presten vil be den som holder barnet om å svare på trosbekjennelsen på barnets vegne. Deretter helles det vann over barnets hode tre ganger. Dette symbolisere Gud, Jesus og den hellige ånd, som sammen utgjør treenigheten.

Velsignelsen

Når det seremonielle er ferdig bestått, vil presten avsi en bønn hvor barnet og foreldrene velsignes. Foreldrene kneler ved alteret og mottar sin velsignelse fra presten, hvor man deretter kan reise seg. Etter at dette er ferdig kan foreldrene ta barnet tilbake til sine plasser og sette seg.

Dåpen handler om velsignelse fra Gud både for barnet og foreldrene. Det er en symbolsk handling, med hensikt å la barnet finne styrke, mot og kjærlighet gjennom Gud og hans storhet. Ikke alle barn døpes, men det er svært vanlig at kristne foreldre gjennomfører denne seremonien.