Påsken, den aller helligste høytiden i kirkeåret. Da markerer vi Jesu død og oppstandelse. Dette er den eldste kirkelige høytiden, selv før Jesu tid feiret en påske.

Påskefeiringen

Påsken er en offentlig høytid i Norge, og enkelte dager er røde på kalenderen. Det betyr for de aller fleste at dette er offentlige fridager. Påsken feires på tradisjonelt vis med gule dekorasjoner, påskeegg, påskeharen og annet. Disse tingne er kun en ramme rundt det påsken egentlig handler om, og en kan sikkert diskutere om dette bør være en del av innholdet. Dette da mye av dette er gamle hedenske tradisjoner som har sneket seg inn over mange hundre år. Vi skal la den diskusjonen ligge og la det være opp til den enkelte. Det er innholdet i påskehøytiden som er viktig, og ikke rammene rundt i hver enkelt familie.

Påskens innhold

Påsken har vært feiret siden gammeltestamentisk tid. Over tid endret den seg fra en ren jødisk høytid til dagens kristne høytid her i vesten. Påsken er en periode på 40 dager, som avsluttes ved pinsens begynnelse. Påsken skal være en høytid hvor vi minnes Jesu liv, død og oppstandelse. De forskjellige dagene i påskeperioden har sin spesielle betydning, og markeres forskjellig innenfor kirken. Tiden før påske kaller vi den stille uke. Tidligere var det tradisjon å faste denne tiden, derav kommer navnene askeonsdag og fetetirsdag. Denne tradisjonen er mer eller mindre død ut i dagens høytid. Innholdet i påaken ble fastsatt av bispemøtet i Nikea, i år 325.

Dagene før påskeaften og påskedagen

paskeDagene i forkant av selve påskedagen har fått navn etter hva som skjedde med Jesus de dagene. Palmesøndag er dagen da Jesus red inn i Jerusalem for å feire datidens påske med jødene. Dette er starten på påsken. Deretter kommer skjærtorsdag. Dette var dagen da Jesus hadde sitt siste måltid med disiplene. Han visste at tiden var kommet for hans død. Derfor ga han dem brød og vin sammen med ordene «Dette er mitt legeme som gis for dere. Dette er mitt blod som utøses for dere». Fredag deretter er langfredag, dagen da Jesus ble torturert, dømt til døden og korsfestet. Han døde denne natten og ble lagt i en hule. Disse dagene markerer sorg og lidelse.

Påskeaften og 1. påskedag

Dagen etter langfredag kaller vi påskeaften. I kirken samles man i sorg over Jesus død. Når en kommer til solnedgang/midnatt begynner selve feiringen av påsken. Her i Norge tenner vi påskelysene, som er et symbol på at Jesus kalte seg selv for verdens lys. Disse lysene brenner helt frem til pinse. 1. påskedag er en gledens dag. Det var denne dagen at noen kvinner gikk til hulen der Jesu døde kropp skulle være, for å vaske og stelle han. De fant hulen tom – Jesus var stått opp fra de døde. Tradisjonelt feiret man så de neste åtte dagene, men denne tradisjonen har i dag blitt borte, selv om 2. påskedag enda er en helligdag i Norge.