Bibelen deles i to deler, og det gamle testamentet utgjør halvparten av denne. Kristne verden over anser dette for å være hellige skrifter.

Hensikt

Det gamle testamentet er en samling på 39 bøker som handler om den tidlige historien og religionen til Jødene. Hvem som skrev disse vet man ikke, men det antas at hundrevis av personer har bidratt gjennom tidene. Disse bøkene er spesielle ved at hver av de har sin egen skrivestil, komposisjon, tone og underliggende budskap.

Hver bok inneholder sine egne unike fortellinger, forklaringer og budskap. Målet med bøkene er å fungere som en etisk og religiøs retningslinje for den Israelske befolkningen. Den er også full av diverse dyr, mennesker og hendelser. Her snakkes det også spesielt om Gud, og hans hensikt om å få menneskeheten på den rette vei, ved hjelp av religionen.

Innhold

Man kan dele opp testamentet i omtrent fire hoveddeler. Disse er Pentateuken, historiske bøker, profetiene og de poetiske skriveriene. Her vil vi snakke litt generelt om disse delene, og hva de inneholder. Det er totalt 5 mosebøker(pentateuken) i gamle testamentet, og disse gir et detaljert innblikk i verdens begynnelse, og tidlige historie.

De fleste av oss kjenner til historien om Adam og Eva, hvor Gud kaster de ut av paradis i det de spiser fra kunnskapens tre. Denne historien stammer fra boken Genesis som er den første av de fem mosebøkene. Her leser man også at menneskeheten deler seg inn i forskjellige folk med egne språk.

De historiske bøkene

det-gamle-testamentetDisse bøkene gir et detaljert innblikk i Israelittenes historie fra Moses’ bortgang, og frem til nasjonen faller i år 587 f. kr. Her kan man også lese om hvordan jødene greide å erobre det landet som Gud lovet dem, men at de samtidig går i mot Guds ønske ved å tilbe andre statuer. I denne perioden er det flere andre land som angriper og invaderer Israel, men Gud bruker sin makt til å redde folket, og hjelper de holde fienden på avstand.

I Samuel sin første og andre bok kan man også lese om storhetstiden til det forente Israelske kongeriket. Her blir blant annet Saul, jødenes konge, utnevnt av det religiøse lederskapet. Deretter følger historien om David, og hans kamp mot kjempen Goliat. Dette er relativt kjente forteller som de fleste har hørt om. Her kan man også lese at David gjør Israel til en stormakt, og at han invaderer og tar over naborikene. Resultatet blir et sterkt og samlet Israel.

Skriftene

Disse bøkene skildrer Israelittenes fall fra makt og rikdom, og deres eksil i utlandet som varer over en lang periode. Her kan man også lese om deres endelige tilbakekomst til hjemlandet, og hvordan dette utspiller seg. De fleste av bøkene inneholder mye poesi, religiøs tankegang og hyllester til Israels folk.

Her er det også vanlig å finne salmer, og poesi som skildrer de Israelske kongenes framgang og seire. Her finner man også Jobs bok, som beskriver Guds tankegang omkring rettferdighet, og hvordan man skal tolke menneskers lidelse. Dette er viktig, ettersom det bringer kontekst til mange av de spørsmålene som stilles blant religiøse mennesker.