Alle har en ide om hvem Gud er, til og med de “ikke-troende”. Vi tenker alle over forskjellige ting om livet, men enkelte ting går igjen hos mange av oss. Hvem er Gud, hvilke forventninger har han til meg og hva er min plass i dette livet? Desto mer vi forstår, desto mer vil vi sette pris på Guds nåde og hans kjærlighet. Dette vil absolutt endre livet ditt i en positiv retning.

Hvem er Gud?

Tenk over dette: hvem er egentlig Gud? Er det slik at Gud er en person eller et sett av ideer? Ser du på Gud som et sett av verdier å leve etter? En Gud som setter livet i båsene god eller dårlig? Er karma en del av Guds ideer, hvor du får det du fortjener her i livet, og etterpå? Eller er Gud en myte som svake mennesker benytter for å dominere andre eller bli sterkere? Slike tanker kan en fort få om en begynner å tvile eller lar seg påvirke av andres ideer eller tankesett.

Hvilke tanker vi gjør oss om hvem Gud er vil påvirke livet vårt. Det endrer hvordan du elsker andre og deg selv, hvordan du velger å leve, hva du streber etter i livet og så mye mer. Det en kan være sikker på er at Gud vil vise seg!

Et liv med Gud

gudGud kommer til å vise seg til både troende og syndere. Syndere vil dermed også motta hans nåde, og troende vil bli enda mer styrket i sin tro. Et liv med Gud på din side kan kun oppleves som positivt, og berikende for både deg og de rundt deg. Gud er en person, og ikke kun et sett med leveregler. Hva han vil lære oss er mye, og kjærlighet på et dypere plan er en av disse.

Gud vil vise deg hvordan du kan elske uten restriksjoner. På samme måte som han vil at du skal forstå han, skal du også forstå din kone, mann, barn eller andre rundt deg. Det vil si å forstå andres tankesett, hva andre liker og ikke liker; ja rett og slett få en nærmere forståelse av andre, som igjen gjør din kjærlighet til Gud sterkere. Hva Gud har sagt og gjort vil vise oss veien til det essensielle i et forhold til våre medmennesker og kjærligheten. Dette alene vil påvirke hver eneste lille ting i livene våre til det positive.

Et nytt liv

Gud er til stede i alt du gjør, og er rundt deg til enhver tid. Han redder deg og gir deg sjansen til et nytt liv. Du får ny motivasjon, nye ønsker og måter å løse ting på. Du vokser lærer og praktiserer et helt nytt sett med kjærlighet til livet og mennesker. Det hjertet elsker vil gi hjernen vår en opptur og det vi ønsker vil bli oppnåelig.

Noen ganger trenger man å praktisere den kunnskapen man har, slik at det en vet i hodet kan trenge inn i hjertet. For hva er kunnskap om Gud uten å bringe det til praktisk bruk? Bibelen forteller oss at Gud virker i oss for å kunne utføre hans verk.