Frelsesarmeen er en vedensomspennende religiøs organisasjon. De driver utallige veldedige aksjoner verden rundt, og anses både av ikke-troende og troende som en viktig organisasjon.

Frelsesarmeen

frelsesarmeenDu har garantert sett dem på gata eller inne på et kjøpesenter med sine gryter, eller blad. Frelsesarmeen finnes verden over og har hele 1.6 millioner medlemmer. Armeen er virksom i 126 forsksjellige land og har opprettet utallige skoler og barnehjem, for å nevne noe. De er lett gjennkjennelige ved at de fleste av dem bærer uniform. De har også rangeringer i militær stil, som sersjant og generaler. Skal man tolke dette bokstavlig er dette armeen som er ute for å frelse deg. Dette ikke hele sannheten om denne organisasjonen. De utfører Guds verk, også delen med medmenneskelighet og håp for alle.

Armeens lære og tro

Frelsesarmeen har i utgangspunktet ikke noe ønske om å være en egen kirke, men er i mange lanfd likevel sett på som det. De har ikke hatt de store diskusjonene angående læresetninger, men bygger troen på oldkirkelige bekjennelser. Armeen legger vekten på personlig omvendelse og helliggjørelse. Det som kanskje skiller Frelsesarmeens tro mest, fra den norske kirkes tro, er at frelse ikke er avhengig av ytre handlinger. Derfor finnes ikke handlinger som nattverd og dåp i forbindelse med vann, vin eller brød. Disse handlingne utføres uten ytre ting.

Frelsesarmeen har alle de samme handlingene som den norske kirke, som dåp, begravelse, konfirmasjon og bryllup (men altså uten ytre symbolske ting). Det som skiller Frelsesarmeen fra andre er en av deres viktigste dager – soldatinnvielsen.

frelsesarmeen-2

Utførelsen av troen

Frelsesameen har som sagt valgt en enklere og annen form for å få frem sitt budskap. Det benyttes ofte sang, som faktisk er blitt et av deres kjennemerker. Talene er enkle, og virkemidlene som benyttes er alltid tilpasset lokale forhold.

Frelsesarmeens mer praktiske utførelse av tro ser en på de mange tingene de gjør. Deres sosialtjeneste må sies å være unnunværlig for mange, og det i mange land. Her i Norge har de virket siden oppstarten i 1888, men ble først registrert som et trossamfunn i 2005 (uten å ville det selv). De driver en rekke tjenester i Norge, og penger de tjener på butikker, som for eksempel FreeTex, benyttes til andre gratistjenester.

Suppe, såpe, frelse

Frelsesarmeens menneskesyn gjenspeiler seg altså i deres arbeid for andre. Mennesket er et individ med åndelige, fysiske, psykiske og sosiale behov. Alle er skapt av Gud og har en ukrenkelig verdi. I lys av denne ideologien hvor nestkjørlighet og frelse er to sider av samme sak skjønner man raskt deres sosiale arbeid. Ordvalget suppe, såpe og frelse spiller på denne ideologien.

Det er utfra dette de også driver sine suppestasjoner for fattige eller rusmisbrukere. Det drives skoler i fattige land, rusavvenningsklinikker her til lands og andre land – ja listen er lang. Filosofien er enkel, og har fulgt Frelsesarmeen i alle år. Et menneske som er sulten og ikke føler seg ren, er heller ikke klar for å bli frelst. Dekk primære behov først, og deretter tilby frelse.