Gambling og religion

Spill hos spillselskap eller i et online casino er kommet for å bli. Det er veldig spennende å se på hvordan de mange religioner ser på akkurat spill både med og uten penger. Under forsøker vi å fortelle dere i korte trekk hvilket syn de mest populære religioner har på akkurat spill og gambling.

Kristendommen og gambling

Du finner svært lite i bibelen om spill for penger eller gambling i læren om kristendommen. Når det kommer til penger generelt er saken en helt annen og bibelen er klar når det kommer til penger og pengenes plass i vår hverdag. Du kan lese i Matteus 6:24: ”Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre.” Fritt tolket forteller dette at det er vanskelig å være medmenneskelig og samtidig ha penger og rikdom som ditt viktigste mål i livet.

Islam og gambling

Islam er faktisk den yngste av verdens store religioner og har sine røtter til Ismael, sønn av Abraham og du finner i dag cirka 1,6 milliarder muslimer. Å være muslim betyr at du er tilhenger av islam og betyr oversatt ”lydig mot gud”.

Som en muslim, eller tilhenger av islam finnes det to typer handlinger:

  • Halal – som betyr lovlig i følge profetens befalinger og
  • Haram – som betyr syndig.

Gambling er en av de handlingene som blir ansett som haram i islam.

Fritt oversatt fra islam forbyr religionen gambling fordi det tar bort penger uten egentlig å tjene et formål og blir sett på som det samme som å stjele.

Hinduisme og gambling

Hinduisme praktiseres av rundt 80% av Indias 1 milliard borgere og dens røtter er datert til cirka 1.000 år før Kristus. Hinduer tror på en øverste guddom og begrepet synd i hinduismen er bundet opp mot karma.

Karma enkelt forklart for alle vestlige er: ”man får det man fortjener” og hinduismens syn på gambling er ikke 100%, men som en hovedregel blir all gambling mislikt.

Buddhismen og gambling

Buddhismen er en avart av hinduismen som kan spores tilbake til sin grunnlegger Siddhartha Gautama også kjent som Buddha eller den opplyste. Allikevel har buddhismen en klar forskjell. I buddhismen tror man ikke på en suveren eksistens, et guddommelig vesen. På bakgrunn av dette finnes det ingen gud eller et overmenneske å spørre om lovligheten eller ulovligheten av gambling eller spill for penger og det finnes derfor ikke et klart svar i den buddhistiske læren.

Jødedommen og gambling

Jødedommen er basert på Abraham som også den islamske tro er bygget på og du finner i dag cirka 18 millioner praktiserende jøder. Jøder har over århundrer benyttet seg av religiøse autoriteter også kalt rabbiner, som en felles måte å bestemme moral og etikk på.

Rabbiner fordømmer gambling eller pengespill som et risikabelt finansielt foretak eller et tidsfordriv med potensialet for avhengighet og med det lede menn vekk fra deres moralske liv og ansvar. Fra et jødisk, moralsk syn er gambling en synd fordi taperen ikke forventer å tape og hans penger derfor blir tatt fra ham. Noe som blir sett på som å stjele. Gambling produserer ingen ting og har derfor igjen verdi for samfunnet.

Vi håper med dette at du har kunne lære deg litt mer spill for penger eller gambling og de forskjellige religioner syn på dette. Det er allikevel viktig å ta en ta en titt på de de mest respekterte alternativene der ute, og gjøre deg opp din egen mening på emnet.