De fleste troende har gjort seg opp en formening om hvordan de oppfattet Jesus som person. At han var god, ikke diskriminerte og at han var en klok, ung mann er de fleste enige om. Videre vet vi ikke så mye mer om Jesus personlighet. Det er interessant å forestille seg Jesus følelsesliv, mon tro om han hadde god humoristisk sans?

Ingenting om latter i Bibelen

I løpet av det hele andre testamentet i Bibelen er det ikke nevnt med et eneste ord at Jesus noensinne lo. At han hadde følelser er det ingen tvil om. Man kan lese om at han gråt når Lasarus døde og at han gråt for Jerusalem. Han ble sint på disiplene sine og brukte til og med skjellsord når han kjente seg provosert. Kanskje kan mangelen på dokumentert humor være resultatet av noe som har blitt oversatt annerledes til vårt moderne språk, eller at slike hendelser ikke var viktige nok når det kom til skriftføringen av dem. Likevel finnes det indikasjoner på at Jesus hadde humoristisk sans.

Tegn på humor i Bibelen

I Markusevangeliet kan man lese at det ikke falt i god jord hos de skriftlærde fariseerne at Jesus valgte å spise sammen med tollere og syndere. De spurte Jesus hvorfor han delte sine måltider med disse menneskene og ikke med dem. Jesus svarte at «de friske har ikke behov for en lege, det har kun de syke». Humoren ligger i at Jesus ikke sier noe om hvem han betrakter som syke og hvem som i hans øyne er de friske. Jesus ble ofte invitert til middager hos de skriftlærde og man kan lese i Lukasevangeliet om et av disse måltidene.

Jesus la merke til hvordan gjestene slåss om å sitte nærmest mulig verten, noe som ble sett på som de beste plassene ved bordet. Han uttalte at dersom man setter seg nærmest verten og så blir bedt om å flytte seg når en som er mer fornem ankommer, vil dette føre til en pinlig situasjon. Han ga dem rådet om heller å sette seg lengst unna verten, så kanskje vil de bli bedt om å flytte seg nærmere i stedet. Dette ville i så fall bli opplevet som en stor ære! Med disse kloke ordene fikk han alle til å slåss om disse sitteplassene i stedet for plassene nærmest verten. Et tegn på humor eller et mislykket forsøk på å lære folk om ydmykhet?

jesus-humor

Jesus og barna

Mange vil nok mene at Jesus visste for mye om lidelsene på Jorda til å kunne noensinne le og uttrykke humor. Å være allvitende har nok sine begrensninger når det kommer til humøret. Likevel vet vi at Jesus satt stor pris på mennesker og da særlig barn. Det er vanskelig å forestille seg at han ikke en gang i blant måtte le og smile av de gullkorn som kan komme ut av et barns munn. Om han også underholdt dem tilbake, står det selvfølgelig ingenting om i Bibelen, men det er for mange en fin tanke at Jesus kan ha en humoristisk sans.