Det er en religion som er mange tusen år gammel som kom før Jesus der lærdommen er identisk med kristendommen. Nedenfor ser du noen siteringer fra Jesus og Krishna, Krishna som er en som blir ansett som Gud, en religion som oppstod i India, som er kjent for chantingen/lovprisningen av gruppen som kalles for vaishnava og som prøver å leve sitt liv uten inntak av kjøtt, rusmiddler, fisk, te, kaffe, sex og pengespill.

«Dont be attached to the fruits of your labour.» – Krishna
«Når dere gir så forvent ikke noe tilbake.» Jesus

«The material world takes its birth in darkness, stays for a while and then disolves.» – Krishna
«..verdens ende.» – Jesus

«The Supersoul/God lives inside all living beengs bodies.» – Krishna
«..for Guds rike er inni dere.» – Jesus

«Those who get too attached to their senses i curse to demoniac species… the demons, always in anxiety.» – Krishna
«Frykt Han som kan sende både sjel og legeme til helvete.» – Jesus

«..the demons always attached to their senses..» – Krishna
«For livet er mer enn mat..» – Jesus

«..the demons always thinks of money.» – Krishna
«Du kan ikke jobbe for Gud og Mammon, du vil elske den en og hate den andre..» – Jesus

«When I am present great things happen.» – Krishna
«..og da stilnet Jesus orkanen, helbredet de syke og lagde vin av vann.» – Jesus

«Stay balanced between happiness and distress» – Krishna
«Men verdens problemer og gleder tynget de så de ikke kunne bære frukt.» – Jesus

«Whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharata, and a predominant rise of irreligion–at that time I descend Myself» – Krishna
«For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer.» – Jesus ’Og jeg så de døde, små og store, stå framfor Gud, og bøker ble åpnet (bøkene hvor alle de ufrelstes gjerninger er beskrevet). Og en annen bok ble åpnet, som er Livets Bok (der navnene til alle de hellige/troende er innskrevet). Og de døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Og havet ga fra seg de døde som var i det, og Døden og Dødsriket/Hades ga tilbake de døde som var i dem. Og de ble dømt, hver etter sine gjerninger. Deretter ble Døden og Dødsriket kastet i ildsjøen. Dette er den annen død. Og hver den som ikke ble funnet i innskrevet i Livets Bok, ble kastet i ildsjøen’, Åp 20.12-15.
(Matteus 24:6-8) Dere kommer til å høre om kriger og rykter om kriger; se til at dere ikke blir skremt. For disse ting må finne sted, men enden er ikke ennå. 7 For nasjon skal reise seg mot nasjon og rike mot rike, og det skal bli matmangel og jordskjelv på det ene stedet etter det andre. 8 Alt dette er en begynnelse til veer.

«I am trancedentual, (even) above the modes of goodness.» – Krishna
«Vær perfekte, som Gud er i Himmelen.» – Jesus

«I am Alpha and Omega, the beginning and the ending» – Krishna
’ Jeg er Alfa og Omega, Den Første og Den Siste, Begynnelsen og Enden’, Åp 22.12-1

«One must cut the attachment to ones family with a sword.» – Krishna
«Da Hellige Maria kom sa Jesus: Den som gjør det Gud ønsker er min bror, søster, far og mor.» – Jesus

«Whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharata, and a predominant rise of irreligion–at that time I descend Myself.» – Krishna, bhagavad gita.