«Du kan ikke tjene Gud og Mammon, du vil elske den ene men hate den andre.» – Jesus.
Hvor lite denne lærdommen blir brukt av kristne i hverdagene er utrolig.»

Hva er jul?
Julen er den første høytiden i det kristne året.Det er en glad feiring av de kristnes tro på at Gud kom til verden som et mennesket. Det kalles inkarnasjon.Ordet jul er et gammelgermansk navn på den hedenske midtinterfesten.Det engelsket ordet for jul , Christmass, kommer fra det gammelengelske «Chrestes Maesses» – «Kristi messe». Katolikker og protestanter feirer jul 25. Desember (valgt av Keiser Konstantin for at den skulle falle sammen med en romerske solfesten». Ortodokse kristne feirer Jesus fødsel den 7 Januar. Ingen kjenner datoen for Jesus fødsel.

Advent.
Ordet advent betyr «ankomst».Dette er tiden for forberedelse til jul da de kristne mediterer over betydningen av Jesus sin fødsel. De ser også frem til Jesus sin tilbakekomst da de tror at han vil vende tilbake til Jorden for å bringe Guds rettferdighet til verden. Advent begynner fire søndager før jul. I mange kirker blir det hver søndag tent et av fire lys.Det ene lyset i midten representerer Jesus og blir tent 1. juledag

Juletilbedelse.
Julaften eller juledag går de kristne i kirken for å tilbe og takke Gud for at han sendte sin Sønn til verden.

Julegaver.
Alle ser frem til julen som en tid for å gi og presanger.De kristne gir hverandre gaver den dagen Jesus ble født fordi de minnes at Gud gav Jesus som gave til verden.

Hva er påske?
Påskedagen er den viktigste høytiden for de kristne for den er til minne om dagen Jesus Kristus stod opp fra de døde. De 40 dagene før påskedag kalles «faste». Det er en tid for anger da de kristne ber om tilgivelse for sine synder.Den siste uken før påskedag kalles «den stille uke» og begynner med palmesøndag, dagen da mengden hilste Jesus velkommen da han red inn i Jerusalem på et esel. Minnet om innstiftelsen av nattverden blir feiret skjærtorsdag. Langfredag er den dagen Jessu ble korsfestet.

Faste.
Den første dagen i fasten er askeonsdag. I noen kirker bruker presten aske til å tegne korsets tegn på pannen til hver enkelt av de troende. Det er for å symbolisere at de har angret på syndene og motatt tilgivelse. I fasten minnes mange kristne om den tiden da Jesus fastet (faste: ikke spise) og bad før han begynte å arbeide for å utføre Guds arbeid. Noen kristne faster også på en eller annen måte på denne tiden.

Palmesøndag.
Søndagen før han ble korsfestet viftet mengden med palmegrener til Jesus for å ønske han velkomen til Jerusalem.I noen kirker får de troende tørkede palmeblader for å feire palmesøndag. De er brettet i form av et kors.

Nattverden.
Kvelden før korsfestelsen hadde Jesus og disiplene hans et siste måltid sammen. Før de begynte måltidet knelte Jesus og vasket displenes føtter, vanligvis en jobb for den laveste tjeneren og Jesus gjorde det for å vise at han og hans tilhengere skulle tjene andre.

Søndager
Søndager er hellig og man skal ikke arbeide særlig mye. Det skal være en fridag. Du kan ikke tjene Gud og Mammon (penger og lån) samtidig. Derfor skal man ikke drive lånevirksomhet eller gjøre andre pengeærender på søndager.