Du har nok hørt ordet pilgrim, men kanskje ikke tenkt over hva som egentlig ligger i dette ordet. Pilgrim brukes jo om så mange forskjellige folk, og ikke alltid i en religiøs betydning. Hva vil det si å være en pilgrim og hva er en pilgrimsreise?

Pilgrim – pilgrimsreise

Ortodoks pilgrim

Ortodoks pilgrim

Den enkleste forklaringen på hva en pilgrim er vil være; noen som drar et sted som er viktig for den personen. Da det er flere måter å være pilgrim på vil det være viktig å definere hvilken type pilgrim en snakker om, samt hvillken type pilgrimsreise en er på.

En pilgrimsreise kan være av flere typer, men ofte snakker vi om en reise av religiøs karakter. Det kan være steder av betydning for akkurat den religionen eller religionen har denne reisen som et av sine trossøyler. Dette kan en blant annet se hos Islam, hvor en god troende skal ha en pilgrimsreise til Mekka. Eller det kan være et hellig sted, som Jerusalem for jødene.

Hva kan så en pilgrimsreise være?

Her kan man nesten velge og vrake i definisjoner. Tar vi for oss en kulturell pilgrimsreise vil det ofte være til steder av kulturell betydning. Det kan være av kulturell, historisk eller nasjonal betydning. Hva som vil gjelde for den enkelte er opp til den enkelte å bestemme. Sekulære pilgrimmer besøker ofte steder som for eksempel Maos grav for kommunisrer.

En religiøs pilgrimsreise har vi sett på lengre opp, som reise til Mekka for muslimer. Det som ofte preger en skikkelig tradisjonell pilgrimsreise er lengden av selve reisen. I tillegg skulle den tradisjonelle reisen gi deg utfordringer som farer eller annet. I dagens samfunn er det ikke ofte en tar seg denne tiden, og heller velger korteste og raskeste vei for å nå målet.

pilgrimer

Pilgrimsreise i kristen tradisjon

Helt fra de tidligste tider har kristne dratt på pilgrimsreise. Reisene har da gått til steder som er knyttet opp mot Jesu liv og virke. Her har Jerusalem og Bethlehem hatt en viktig rolle som endemål. Ser man historisk på disse pilgrimsreisene dro de kristne i middelalderen ofte til steder som spilte en rolle i helgen – og relikviedyrkelsen. Dette kunne være steder som for eksempel aposteles Peters grav i Roma eller martyren Thomas Beckets grav i England.
I Norden reiste pilgrimmer ofte til Nidaros for å se Olav den Helliges grav, og til Odense for Knud den helliges skyld

Historisk sett knyttes også pilgrimsreiser av religiøs karakter opp mot Mariakulten. Spesielt på 1800-tallet var disse reisende fremtredende. Turen gikk da for å se berømte statuer av Maria.

Dagens pilgrimsreiser

Dagens pilgrimmer reiser ofte også til de tradisjonelle reisemålene. I tillegg vil mange i dag kanskje legge mer personlig gevinst i en slik reise enn bare det religiøse. Det finnes mange pilgrimsreiser, og mange av disse er organiserte turer, tilpasset en travel hverdag.

Kanskje er det den travle hverdagen som gjør at du absolutt burde tatt en pilgrimsreise, både med en åndelig og en psykisk faktor for videre arbeid med deg selv og din tro.