Nei, dette er ikke en guide til hvordan du kan kjøpe bitcoin eller en egen menighet som tilber kryptovaluta. Krypto-kristendom har eksistert i mange hundre år og er en praksis som på Wikipedia blir beskrevet som «den hemmelige praksisen med kristendommen , vanligvis mens du prøver å kamuflere den som en annen tro eller observere ritualene til en annen religion offentlig». Det er med andre ord kristne som går «inkognito» for å kunne praktisere sin religion selv om de bor i et område hvor det kanskje ikke er akseptert med kristendom på grunn av andre religioner som regjerer.

Emmanuel, Anezina, George and Maria

Eksempler på kryptokristendom

Det finnes veldig mange eksempler på kryptokristendom og det finnes levende eksempler på dette i dag. I Kina så finnes det blant annet en hel del såkalte huskirker som ikke er registrert og driver derfor krypto-kristendom.

Hvis vi går ennå lengre tilbake i tid så finner vi flere gode eksempler på dette:

Japan

I Japan så ble kristendommen innført rundt 1550 og ble raskt sett på som en trussel. Bare rundt 100 år etterpå ble kristendommen forbudt i Japan og kristne ble forfulgt. Kirker ble brent ned og troende ble truet til å konvertere til buddhismen med tortur. Dette førte til at flere flyktet og ble kryptokristne. Det finnes fortsatt spor etter dette i hemmelige rom som er utsmykket med bilder som tilsynelatende er bilder med en referanse fra buddhismen men hvis man ser nærmere på det så er det faktisk skjule kristne referanser. Et veldig typisk eksempel på krypto-kristendommen.

Det osmanske riket

Det er kjent at kristne ble behandlet dårlig og forfulgt på Balkan rundt år 1300 og 1400. Dette er beskrevet i epistel av Patriark Ioannes 14 av Konstantinopel. Den dag i dag så finnes det fortsatt enkelte grupperinger som praktiserer sin tro i stilhet på grunn av mulige klinsjer med andre grupperinger.

Midtøsten

I hele Midtøsten var det flere krypto-kristne grupper fra år 1000 og helt opp til 1800-tallet. De ble omtrent helt borte etterhvert som flere konverterte og nasjonalismen i de forskjellige landene blomstret opp.

Kan det finnes former for krypto kristendom i Norge?

I Norge så er det ikke noen kristne som skal føle seg truet eller forskjellsbehandlet hvis de er kristne. Likevel, så ser vi et samfunn som sakte men sikkert begynner å bli mindre kristent. Dette kan gjøre det vanskeligere for kristne å praktisere sin tro og selv man ikke følger seg forfulgt så kan det være at man praktiserer noe som kan være en form for krypto-kristendom hvis man drar betydningen litt langt. Dette må ikke misforståes med at denne oppfattelsen ikke må sammenlignes med de som føler fare for:

  • Livet
  • Tortur
  • Andre former for urettferdighet