Norge er et land med lange lotteritradisjoner, og det er veldig mange som spiller lotterier ukentlig. De fleste som spiller satser penger på Lotto, Keno eller Bingo, som er de mest tradisjonsrike lotteriene i Norge. I de senere årene har det også kommet mange nye lotterier, som Vikinglotto og Postkodelotterier, for ikke å glemme alle lotteriene som er tilgjengelige hos nettcasinoer.


En økende popularitet


Lotteriene har faktisk opplevd en økende popularitet, ikke minst under koronapandemien i 2020. Dette kan delvis skyldes at mange tradisjonelle oddsspill måtte ta en pause mens idretten var nedstengt. Da var lotterier en erstatning for disse spillene. Stengte bingohaller har ok også bidratt til at mange har valgt andre lotterier i denne tiden, for eksempel lotterier fra Norsk tipping, samt lotterier og bingospill på nettcasinoer. Skrapelodd og Pantelotteriet opplevde også en økt popularitet under koronapandemien, og veksten innen nettcasinospill var stor. Andelen nettspillere øker årlig, og det anslås av mellom 4 og 5 % av alle nordmenn spiller på nettcasino. Det er ikke alle som spiller lotterier, naturligvis, men mange prøver nok litt ulike typer spill hos casinoene. Til sammenligning var det 14,3 % av alle nordmenn som spilte hos Norsk Tipping i 2020.


Stor og økende omsetning

Norske spillere bruker mellom 1,7 og 2,1 milliarder kroner årlig hos utenlandske nettcasinoer. Dette tilsvarer omtrent 15 % av alle penger nordmenn bruker på spill. Men for spill som er i direkte konkurranse med de norske spillene, er tallet 50 %. Det vil si at halvparten av pengene som brukes på for eksempel lotterier og oddsspill brukes på utenlandske nettsider. Dette til tross for at det er færre nordmenn som spiller på utenlandske nettsider enn hos Norsk Tipping. Årsaken til at disse spillerne bruker mer penger, er kanskje at tapsgrensene er høyere hos utenlandske spillselskap.


Totalt brukte norske spillere 51 milliarder kroner på regulerte spill i 2020. Dette tilsvarer at hver innbygger over 18 år bruker gjennomsnittlig 12 000 kroner på pengespill gjennom året. Nå er det selvsagt mange som ikke spiller, så mange av de som faktisk spiller, bruker langt mer penger enn dette. De regulerte pengespillene hadde en netto omsetning etter gevinstutbetaling på 10,9 milliarder kroner. Dette er altså omsetningen på regulerte spill. Omsetningen på utenlandske nettsider kommer i tillegg. Det anslås at 1,2 millioner nordmenn driver med regulerte pengespill, men hvor mye og hvor ofte de spiller, varierer veldig mye. Ingen har den totale oversikten over hvor mange som spiller hos utenlandske nettcasinoer.


Lotterier er i teten

Selv om nordmenn spiller mange ulike typer spill, er det lotterier og flaksbaserte spill som er mest populært. De fleste som bruker penger på spill satser på tallspill (lotterier), kjøper Flaxlodd, spiller på Pantelotteriet eller andre lotterier. Oddsspill kan foreløpig ikke måle seg med de flaksbaserte spillene. Innen oddsspill er det flest mannlige spillere, mens når det kommer til lotterier, er det en jevnere kjønnsfordeling. Flaxlodd er faktisk litt mer populært blant kvinner enn blant menn. Lotterispill er litt mer populært blant de eldre enn de yngre, mens flakslodd er mer populært blant de yngre spillerne. Men folk i alle aldersgrupper driver med alle disse spillene.


Nettbaserte spill øker


Økningen i nordmenn som spiller på nettet, både hos norske og utenlandske nettsider, er også stor. I 2020 brukte 29 % av spillerne nettbaserte løsninger når de satset penger på spill. De aller fleste spiller på de norske sidene. Hele 86 % sier at de bare bruker penger på norske pengespill, mens bare 4 % sier at de utelukkende spiller på utenlandske sider. 10 % spiller både på norske og utenlandske nettsider.