Hva er et kirkebryllup? Her lover to mennesker å elske hverandre, og de blir viet til å leve livet sammen fram til døden skiller de ad.

Et løfte om evig kjærlighet

Når man skal gifte seg har man i prinsippet to valg. Det første er å vie seg borgerlig på et rådhus, og det andre er et kirkelig bryllup. Kirkelige bryllup er viktige av to årsaker. Det første er den juridiske biten, som sier at gifte par får visse rettigheter. For eksempel vil gifte par ha sameie med mindre de har signert egne spesielle avtaler. Videre kan gifte par også samkjøre sine skatteoppgaver og signere for hverandre på juridiske dokumenter.

Et bryllup handler likevel om langt mer enn kun det juridiske aspektet. Dette er å regne som en type gudstjeneste. Man leser fra bibelen og synger salmer for å lovprise ekteparet. Dette er en pakt mellom to mennesker på bakgrunn av ekte kjærlighet. Troen på Gud og håpet om en lykkelig framtid er de viktigste aspektene ved bryllupet.

Kjærlighet i kristendommen

Kjærlighet er en svært sentral del av den kristne tro. Jesus fremhevet viktigheten av å utvise kjærlighet for andre, og hvor mye glede det kan bringe inn i livet til alle mennesker. Ved et bryllup viser man også takknemlighet ovenfor Gud og den kjærligheten han har gitt oss.

En annen viktig del av bryllupet er vigselstalen. Denne handler om den kjærligheten paret deler mellom seg, og her ber man Gud om å velsigne bryllupet ved å gi paret styrke til å holde sammen. Den grunnleggende tanken er at Guds kjærlighet overgår vår egen, og at han vil gi oss den nødvendige styrken til å leve et godt liv sammen. Det vil leses fra bibelen, og parets plikter ovenfor hverandre gjengis.

Slik skjer det

kirkebryllupFor mange mennesker er det en egen spesiell opplevelse å kunne si «ja» til sin partner i kirken. Dette er et sted hvor vi deler mange andre opplevelser både av glede og sorg. Først vil kirkens klokker ringe, med innledningsmusikk. Her vil man spille kirkemusikk mens bruden ankommer. Kristen skikk sier ofte at bruden geleides av sin far inn på kirkegulvet, og man vil oftest synge en salme etter at hun har nådd alteret. Annen type musikk kan også brukes, men salmer og kirkemusikk er mes vanlig.

Etter dette vil presten sitere deler av bibelen, og be en bønn for brudeparet. Deretter vil han holde en tale for brudeparet, og forkynne Guds budskap til de frammøtte. Dette kan være en tale med både kristent og personlig innhold, og noen prester velger å legge en humoristisk vri på det.

Vielsen

Når talen er ferdig vil presten spørre bruden og brudgommen om de elsker hverandre. Det første presten spør er hvorvidt de vil ha hverandre som ektefelle, og begge må svare ja på dette. Dette er den delen som gir det kommende ekteparet rett til å bli ansett som juridisk gift.

Den neste delen er en bekreftelse av ekte kjærlighet. Her vil presten spørre brudeparet om de lover å elske og ære hverandre til døden skiller de ad. Når brudeparet sier ja vil presten be om deres hånd, og deretter proklamere at de er å regne som ektefolk. Til slutt vil de sette ringen på hverandres finger, og forlate kirken til stor jubel fra de fremmøtte.