I en verden som synes å gå av hengslene er profetiene om en endetid for menneskeheten et brennbart tema. Men hva sier Bibelen om endetiden? Og hva mener kristne hvordan den skal fortolkes?

”Enden er nær”

Det er vel lite i Bibelen som er mer dramatisk enn fortellingene og profetiene om endetiden. Et annet begrep for endetiden er ”apokalypse” som spesielt omtales i Johannes’ Åpenbaring. Her berettes det om Johannes som befant seg på den greske øya Patmos da han fikk en åpenbaring om hva som skulle skje i de siste tider av Jordens og menneskehetens historie. Fordi menneskene har nådd et så høyt nivå av ondskap, må Gud selv gripe inn for å dømme menneskene og gjenopprette orden og rettferdighet. Bare det som er ekte, vil bli tilbake.

Utallige er forsøkene gjennom den kristne historien på å fastsette et konkret tidspunkt for ”Dommens Dag” og endetiden. Jesus sier selv at det er viktig ”å tyde tidens tegn” for å være forberedt. Men mange har brent seg på å profetere at ”nå er endens tid”. Bibelen selv sier at ”dagen og timen er det bare Gud som vet”.

”Guds time”

I følge kristen tro hadde Gud ikke bare en plan for skapelsen, men også for avslutningen. Mange kristne er derfor svært opptatt av endetiden og hva som skal tolkes som tegn på at tiden er inne. Bibelens budskap er en oppfordring om å være våkne, ikke sove, når Kristus kommer tilbake for å ”dømme levende og døde”.

Eskatalogi – læren om de siste tider

Fordi endetiden har en så sentral plass i kristen tro, har det utviklet seg en egen retning innen teologien, eskatalogien, som har spesialisert seg på å fortolke Bibelen med hensyn til endetiden.

endetiden

Menneskeheten har skapt sin egen endetid

Mange blir skremt ved tanken på hva som skal skje i ”de siste tider” når de leser Bibelen. Det må imidlertid ikke glemmes at menneskene selv allerede har mulighet til å utslette jorden flere ganger med sitt totale våpenarsenal i tillegg til de enorme utfordringene med hensyn til klima, fattigdom og krig. Selv uten troen på ”de siste tider” slik Bibelen forteller om, er det mer enn nok å ta tak i for den som våger å se utfordringene.

Bibelens budskap om de siste tider må spesielt ikke forstås slik at det fører til passivitet og fornektelse av hva menneskene selv har skapt av ondskap og urettferdighet. Utslettelse av jorden og menneskeheten er ikke lenger bare fjern science fiction. Vitenskap og sunn fornuft har minst like mye i si i sakens anledning. Men allikevel kan ikke en klokke eller kalender vise når endetiden er her.

Jesu gjenkomst og tusenårsriket

Det viktigste anliggendet Bibelen har med hensyn til de vanskelige tidene som det fortelles om i den siste boken i Bibelen, Johannes’ Åpenbaring, er at Jesus skal komme tilbake for å gjenopprette guddommelig balanse, en begivenhet som blir omtalt som ”Jesu gjenkomst”. Bibelen forteller at ”de hellige” skal rykkes opp til himmelen, mens de som ikke er frelst, må bli igjen på jorden. Det kommer da en vanskelig tid før ”tusenårsriket”, en periode der ”de rettferdige” skal herske sammen med Jesus.

Hvordan Bibelen skal forstås når det gjelder profetiene om menneskehetens siste tider, har det vært spekulert mye over. Ingen bok i Bibelen har vært mer fryktet, og har skapt flere konspirasjonsteorier, enn Johannes’ Åpenbaring.