Flere og flere kristne menigheter og grupperinger utenfor de største menighetene tar til orde for å forby sporing av mennesker ved hjelp av GPS-trackere.

Enkeltstående grupperinger, særlig i USA,  som står på utsiden av de etablerte samfunnet ser på GPS-overvåkning som en form for kontroll utført av myndigheter i mange land, og sier derfor et klart nei til elektronisk overvåking, og annen overvåkning de ser på som en krenkelse av deres rettigheter.

Spesielt sporing av barn ses på med kritiske blikk, fordi mange mener at slik sporing tar fra barn, som er en umyndig gruppe mennesker, deres rettigheter til å være fri, og at bruk av enheter for GPS-sporing krenker denne rettigheten kraftig.

I argumentasjonen mot GPS sporing hevdes det at elektronikken er i ferd med å ta over vårt daglige liv, og det stilles spørsmålstegn ved om vi blir umyndiggjort i det stille. Det legges også vekt på at vi lærer oss å ikke stole på andre mennesker ved å bruke overvåkning av menneskegrupper.

Det norske barneombudet mener også at GPS sporing av barn ikke er uproblematisk.

 

GPS tracker i from av en klokke

GPS tracker i from av en klokke