Det er ikke Guds vilje at du skal nedvurdere deg selv. Kultiver selvrespekt ved å leve slik at din samvittighet er ren overfor mennesker og engler. Det er ditt privilegium å komme til Jesus og bli renset, og stå foran Guds lov uten skam og skyld. «Det er derfor ingen fordømmelse for dem som er i Jesus Kristus, som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden,» (Rom.8, 1 eng. oversettelse.)

Guds ord fordømmer ikke sunn selvrespekt. Som Guds sønner og døtre, kan vi eie en bevisst karakterverdighet, som ikke preges av stolthet og egoisme.