Ser på tegninger og slikt at Gud er mann. Stemmer det? Gud skapte vel mannen først i sitt bilde, så kvinnen?