Martin Luther er kjent som grunnleggeren av den protestantiske kirke. Hans arbeid er i dag fortsatt like relevant for Europas kristne.

Tidlig liv og virke

Martin Luther ble født i den tyske byen Eisleben i år 1483. Hans foreldre het Hans og Margrethe Luther. Planen var at Luther skulle utdanne seg til jurist, etter farens ønske. På denne tiden var det vanlig at fedrene bestemte hvilket yrke barna skulle velge, og hos denne familien var det inget unntak. Derfor dro Luther i år 1505 til byen Erfurt, hvor han begynte å studere juss.

Det gikk ikke lang tid på universitetet før Luther bestemte at religionen var hans egentlige kall. En dag skulle han hjem for å besøke foreldrene da han plutselig havnet i en tordenstorm. Han ble redd og skremt, og fryktet at han skulle dø. Problemet slik Luther så det, var at han ikke hadde fortjent en plass i himmelen med det arbeidet han fram til da hadde utført. Derfor bestemte han seg for å skifte til religionsstudier.

Luther går i kloster

Faren ble mildt sagt forbannet da Luther fortalte om sitt ønske om å bli munk. Til tross for gjentatte advarsler stod Luther på sitt, og faren gav til slutt etter og lot Luther få gjøre som han vil. I 1505 gikk Luther til et kloster ved navn Augustiner Eremittene, hvor han begynte å studere bibelen. Dette var et sted hvor munkene studerte bibelen i detalj, og deretter ble utdannet til prester ved fullført studie. På en måte kan det derfor sies å være en forgjenger til de teologiske skolene man ser i dag.

Luther mente at hans egne muligheter for frelse baserte seg på mengden arbeid han la inn i sine religiøse studier. Dermed var det kun hardt arbeid som ville hjelpe ham med å nå frem til Gud og himmelen den dagen han døde. Han studerte bibelen iherdig, og det var i denne perioden han også begynte å stille spørsmål ved deler av den Katolske kirkens lære.

Begynnelsen av protestantisme

I år 1512 mottok Luther sin doktorgrad i teologi, og han gikk deretter til en professorjobb ved Wittenberg universitetet. Her ble hans syn forsterket gjennom tiden at frelse ikke kunne oppnås alene ved å gi penger. Hans tanke var at gode gjerninger og en tro på Gud var kravet som stilles for frelse i himmelen.

På denne tiden var det vanlig for den Katolske kirke å selge tilgivelse i bytte mot en pengesum. Bønder og vanlige mennesker betalte store summer for at kirken skulle tilgi dem. Luther mislikte dette sterkt, og valgte etterhvert å ta dramatiske grep.

Tesene

martin-luther

I år 1517 skrev Luther ned sine 95 teser. De var skrevet på Latinsk, og enhver gav et argument for hvorfor den Katolske kirken tok feil. Han viste til deler av bibelen, og ikke minst mangelen på argumenter for at betaling kunne føre til frelse. Han hamret tesene opp på kirkedøren i Wittenberg.

Disse tesene førte til en voldsom oppstandelse. Luther rørte ved et svært sårt tema hos mange, og folk flest tok Luthers side i striden mot den Katolske kirken. Han ble stilt for retten anklaget for vantro og kjetteri, men valgte å stå på sitt. Historien om hva som kom etter kjenner vi i dag, og man kan trygt si at Luther er en av de viktigste religiøse figurene i nyere tid.