Når noen forlater livet er det alltid noen som står igjen uten dem. Dette er en situasjon som for de aller fleste oppleves som svært tung, og som for enkelte kan virke helt umulig å takle. Det er ingen eksakt oppskrift på hvordan man skal takle sorg, men det viser seg at å dele den er lettere enn å bære den alene.

Når døden kommer nært på

dodenNår vi mister noen vi elsker og står nær, kan det kjennes ut som om verden raser sammen. Enkelte dødsfall har man tid til å forberede seg på, som når noen har vært syk over lengre tid, eller virker mer naturlige, som når et gammelt menneske går bort. Dette betyr ikke at sorgen ikke er mindre av den grunn. Mange blander sammen følelsen av sjokk når blir revet bort, for eksempel i en bilulykke, med sorgen som kommer over å ha mistet noen.

Selv uten de sjokkrelaterte følelsene er et tap av et menneskeliv vanskelig å takle for de fleste. Det sies at sorg kan betales kontant eller på avbetaling, men det som alltid er et faktum er at det er en følelse som etterlater oss knuste og hjelpeløse. For mange kan det kjennes helt umulig at livet skal gå videre uten den personen som har gått bort. Sinne, savn, lengsel og sjokk er følelser som de fleste opplever i en slik situasjon.

Bær ikke sorgen alene

Mange tror at hvis de ikke tenker på det, eller hvis de undertrykker følelsene sine, vil de etter hvert forsvinne. Dessverre er sorg noe som må takles i det den inntreffer. Det kan kjennes helt umulig å begynne sorgprosessen når man står tilbake maktesløs og lammet. Noen mennesker føler også at de ikke vil belaste andre med den sorgen de kjenner og dermed lukker de seg inne i seg selv. Husk at samtale og å dele sorgen med andre alltid vil ha en legende effekt. Når vi snakker med en psykolog eller noen som kjenner oss godt, og som også kanskje hadde et nært forhold til avdøde, vil dette hjelpe på sorgen.

Å minnes personen som hun eller han var, le og gråte, få utløp for de følelsene man er etterlatt med, er alle sunne måter å takle sorgen på. Dersom du kjenner at du ikke kan dele sorgen med noen av dine nærmeste finnes det også mennesker som dedikerer seg til å hjelpe sørgende. Dette kan være en prest, en støttegruppe for etterlatte, eller til og med en psykolog.

Å snakke med Gud om sorg

For mange er presten et naturlig valg når det kommer til å snakke om sorgen man kjenner. Man kommer i kontakt med presten når begravelsen skal planlegges og ofte vil de innledende samtalene også fokusere på de følelsene man er etterlatt med. Når man snakker om hvordan man vil begravelsen og selve seremonien rundt skal være, vil man naturlig nok også komme inn på hvordan avdøde var som person, hva de ville ønsket og så videre. For mange er denne samtalen selve nøkkelen til å begynne sorgprosessen på egen hånd etter hvert.

Prester er vant til å forholde seg til mennesker som har mistet noen, og er ikke redde for å se følelsesladde utblåsninger i form av både tristhet, sinne og frustrasjon. En samtale med presten kan også lede deg til å snakke med Gud om det du kjenner på. Kanskje er du sint for at en du elsker har blitt tatt fra deg, kanskje stiller du spørsmålstegn ved troen din eller kanskje behøver du bare å si ting høyt, i stedet for å bare tenke stille for deg selv.