Hva betyr det å elske sin neste som seg selv? Hvor langt er det mulig å gå før vi setter ned foten og sier at ”nok er nok”? Bibelen er klar: Kjærligheten er svaret på alt.

Elsk din neste som deg selv…

Å elske er å reflektere hva Gud er. Gud er ren kjærlighet i følge Bibelen, selv om det kan være vanskelig å forstå, særlig når en leser det Gamle Testamentet og betrakter en verden som synes å være kastet ut i kaos, som mangler kjærlighet, tilgivelse og fred. Og hvorfor griper ikke Gud inn dersom han er fullkommen kjærlighet og elsker menneskene uten forbehold? Kjærlighetsbegrepet er nok lett å forstå teoretisk og som et fortrinnelig ideal, men svært vanskeligere å etterleve.

For en kristen er det likevel helt avgjørende å gå inn i en transformasjonsprosess der det som ikke er perfekt i en selv i stadig større grad formes etter det eksempelet og forbildet Jesus ga da han gikk omkring på jorden og formidlet sin kjærlighetslære.

Når vi ikke elsker oss selv, er vi ikke heller i stand til å elske vår neste. Bibelen sier at: ”Den som sier: «Jeg elsker Gud», men likevel hater sin bror, er en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, kan ikke elske Gud som han ikke har sett. Og dette er budet vi har fra ham: Den som elsker Gud, må også elske sin bror.”

Elsk deres fiender

kjarlighet-kristenI Bergprekenen der Jesus formidler hovedpunktene i sin visdomslære, er en del av nestekjærligheten også å elske dem som er våre motstandere og fiender. Det er dette kjærlighetsbudskapet som er så radikalt nytt i forhold til det som formidles i det Gamle Testamentet i Bibelen.

Jesus forkynte at kjærligheten tar brodden av alt, at fiender kan overvinnes gjennom å elske dem i stedet for å hate dem – fordi hat og bitterhet har den motsatte effekten av frigjøring. Vold avler vold. Hat fører til enda mer hat. Bitterhet og hevn fører til blodfeider og nabokrangler, opprettholder oppbrudd og avstand mellom mennesker. En uforsonlig holdning fører til krig og hevnaksjoner som skaper splid mellom familier og familiemedlemmer, slekter og nasjoner i generasjon etter generasjon.

Å puste til en konflikt, enten det er på et indre eller ytre plan, er å gi nytt liv til konflikten. Kjærligheten, sier Bibelen, er det eneste som kan bidra til ekte fred og forsoning og gjøre slutt på vold og urettferdighet.
”Sannheten skal sette dere fri”, sa Jesus. Og kjærligheten er alltid sann.

Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut

Nestekjærlighet er å bygge ned redselen vi har for hva som skjer når vi står i fare for å miste noe vi setter pris på. ”Fremmedfrykt” sier for eksempel noe om at frykten for mennesker med en annen bakgrunn er større enn den kjærligheten som kunne bygge ned den samme avstanden som eksisterer mellom oss. Vi velger å reagere med frykt – som skaper distanse – i stedet for kjærlighet som skaper balanse og nærhet.

Nestekjærlighet er å sørge for at ethvert menneske er innenfor våre egne rammer av oppmerksomhet og aksept og ikke støtes ut i mørket og anonymiteten uten å bli sett eller forstått. Ingen ting betyr mer for et menneske enn å bli sett og forstått. Dette er den ekte nestekjærlighetens viktigste egenskap.