Samme om et dødsfall kommer uventet, etter lang tids sykeleie eller ved høy alder, er det uansett mye som må ordnes i sammenheng med begravelsen. Det kan være nyttig å ha en huskeliste å forholde seg til, så vet man at alt som skal gjøre blir gjort, på et tidspunkt da man har mye annet å tenke på.

Be gjerne om hjelp og assistanse

I forbindelse med en begravelse er det mange ting som må ordnes og mange spørsmål å forholde seg til. Det kan være til stor hjelp å ta kontakt med et begravelsesbyrå som vet akkurat hva som må gjøres. Mange føler at de ikke klarer å takle alt som skal skje og at de i sorgen ikke klarer å arrangere det nødvendige. En begravelsesagent vil hjelpe med alt det praktiske, som mange synes er vanskelig i en tung periode. I etterkant av en begravelse må man også sørge for skifte av boet til avdøde. Det kan ofte være et godt valg å arrangere en advokat for å ta hånd om dette.

Dødsattest, begravelse og bisettelse

Når noen går bort må man på samme måte som når noen blir født registrere dette hos staten. Når noen dør må en lege bekrefte dødsfallet og skive dødsattesten. Legen tar så kontakt med begravelsesmyndighetene, som vanligvis er en prest eller et kirkekontor. Når dette er gjort må man arrangere selve begravelsen eller bisettelsen, noe mange velger å overlate til et begravelsesbyrå.

I følge norsk lov skal begravelsen skje innen 10 dager etter dødsfallet, hvis det ikke finnes spesielle omstendigheter. Hvis den avdøde hadde personlige ønsker er både byrået og de etterlatte pliktige til å følge disse. Vanligvis består disse av et valg om begravelsen skal være kirkelig eller ikke, og om det skal foretas en kremering av avdøde. Enkelte velger også å donere kroppen sin til forskning.

begravelse

Gravsted

Man må også ta stilling til hvor den avdøde skal gravlegges. De fleste gravsted opererer med flere ulike typer gravstøtter, kister og urner. Dersom avdøde hadde ønske om det kan man også få dispensasjon til å bli gravlagt et annet sted enn på en kirkegård eller gravlund. Dette kan være for eksempel å få asken sin spredd utover havet eller bli begravet på privat grunn.

Kirkens rolle

For å foreta en kirkelig begravelse eller bisettelse må man ta kontakt med kirkekontoret eller presten i det sognet avdøde hadde bopel. Man avtaler tid og sted og gir uttrykk for ønsker den døde skal ha hatt. Det oppleves ofte svært positivt for mange etterlatte å ha en prest å støtte seg til. Sammen forbereder man begravelsen og velger salmer og bønnevers. Ofte kan man også velge ikke-religiøse sanger, som minner kjære og nære om den avdøde.

Det er fint å fortelle presten om den personen som har gått bort, slik at prekenen får et mer personlig preg. Presten kan også tilby hjelp til å takle sorgen de etterlatte opplever. Hvis avdøde ikke ønsket en kirkelig begravelse kan man foreta en bisettelse i et kapell der familie og venner står for seremonien.