Fredag 1. juni 2018 åpner Nordisk bibelmuseum dørene i Oslo sentrum. Museet rommer bibler fra alle de nordiske landene.

– Vi kan love en tidsreise i bibelhistorien, fra gamle bibelsider som ble skrevet på skinn eller pergament, og frem til dagens digitale bibler, sier initiativtaker Rune Arnhoff.

Museet har adresse Nedre Slottsgate 4c, og ligger mellom Akershus festning og Karl Johans gate. Ved å vise frem det mest interessante fra samlingen på over 2500 bibler, gir museet publikum en unik mulighet til å gjøre et dypdykk i nordisk bibelhistorie.

– Biblene er svært ulike i størrelse, form og farge. Flere er vakkert illustrert, og de eldste bibelsidene kan dateres helt tilbake til 1200-tallet, sier Arnhoff.

Trykkpresse

Museet inneholder en egen Gutenberg-avdeling som viser opptrykk av de første trykte biblene.

– Vi har fått tak i en gammel trykkpresse for å illustrere hvordan de første biblene ble laget. I skrivestua vil en person sitte og skrive tekster slik de gjorde det i middelalderen, sier han.

En hel vegg i museet skal dekkes med bibler museet mottar som gaver eller donasjon. Og på et stort lerret vises over 1000 forskjellige kunstmalerier fra bibler.

– Vi har også en museumsbutikk som blant annet selger opptrykk av gamle kjente bibler, sier Arnhoff.

Nordisk bibelmuseum er organisert som en stiftelse, og drives på ideelt grunnlag.

ÅPNER FOR PUBLIKUM: På fredag åpner Nordens første bibelmuseum i Oslo. (FOTO: Kristin Cock, Newswire)

ÅPNER FOR PUBLIKUM: På fredag åpner Nordens første bibelmuseum i Oslo. (FOTO: Kristin Cock, Newswire)

Mange vil jobbe frivillig på bibelmuseet

For en drøy måned siden søkte Nordisk bibelmuseum etter frivillige til museet som snart åpner dørene. Mange vil jobbe gratis.

– Vi har fått inn over 30 søknader, de fleste fra godt kvalifiserte kandidater, sier initiativtaker til Nordisk Bibelmuseum, Rune Arnhoff.

Da han rykket inn en annonse på Finn.no rett før påske tenkte han at den typiske søkergruppen ville være pensjonister og folk som er interessert i historie og Bibelen.

– Flesteparten av søkerne har kunst- eller kulturbakgrunn, eller de har relevant erfaring fra tidligere arbeid i museer eller biblioteker. Flere har høyere utdanning som er veldig relevant for museet, sier han.

Etter å ha gått gjennom alle søknadene, og hatt mange til intervju, er 20 personer nå knyttet til museet som frivillige.

– De fleste skal være vakter på museet, og noen guider. Vi har også personer som skal jobbe i museumsbutikken og to personer som skal hjelpe til med å registrere samlingen, sier Arnhoff.

Åpner 31. mai

Nordisk bibelmuseum holder til i Nedre Slottsgate 4 c, mellom Akershus festning og Karl Johans gate, og skal åpne dørene 31. mai.

– Det er fremdeles en del som gjenstår før alt er klart for publikum, men med så mange frivillig arbeidene tror jeg det meste vil gå på skinner, sier Arnhoff.

Han mener den store pågangen av søkere skyldes at flere synes museumsarbeid er interessant og lærerikt.

– Noen av dem vi har engasjert var arbeidsledige som ønsket jobberfaring, andre har jobbet tidligere med liknende arbeid og vil gjerne bidra. Mange har også en annen jobb ved siden av og ønsker å hjelpe til på deltid, sier Arnhoff.

De nyansatte har forskjellige bakgrunner og kommer fra ulike steder.

– Vi har både norske, svenske, russiske, syriske, jugoslaviske, italienske og belgiske medarbeidere. Noen kommer rett fra skolebenken, andre er utdannet lærere, arkeologer, bibliotekarer, historikere eller har annen høyere utdanning. Det tror jeg vil bidra til at museet vil være innovativt og under konstant utvikling, sier han.

Nordisk bibelmuseum er det første av sitt slag i Norden. Lokalene på over 300 kvadratmeter vil vise et mangfold av bibler i forskjellige størrelser, former og farger fra alle de nordiske landene.