Om Kristendommen.no

Nettstedet kristendommen.no er utviklet av en gruppe faglærte og ufaglærte mennesker med forskjellig tilknytning til kristent virke.

Målet med nettsiden er er å spre kristen kunnskap.

Hvis du er interessert i å skrive nyttige artikler som kan publiseres på kristendommen.no kan du sende artiklen(e) til post@lykkemedia.no. Artiklene kvalitetssikres av fagfolk og alle skribenter kan være anonyme om ønsket.