Den første kristne martyren.
En av de første kristne var en mann som het Stefanus. Gud gav han kraft og han begynte å forkynne evangeliet og helbrede syke. Folk strømmet til for å høre Stefanus inntil han ble arrestert av de jødiske overprestene. De var så forarget av de tingene Stefanus sa til dem at de med falske løgner fikk han dømt for Gudsbespottelse. Stefanus ble slept utenfor bymurene og steinet til døde. Da han lå døende ropte Stefanus:»Herre tilgi dem for det de gjør.» Martyrer er mennesker som dør for sin tro. Siden Stefanus død har mange andre kristne dødd på grunn av sin tro på Jesus Kristus. Selv i dag er det noen steder i verden der de kristne blir forfulgt for sin tro. Kristendommen begynte da tilhengerene til Kristus fortsatte hans forkynnelse etter at han var død. Før han forlot dem sa Jesus til disiplene sine at skulle gå ut i verden og fortelle alle mennesker om tilgivelsen. «Jeg er veien, sannheten og livet», sa han.»Ingen kommer til Faderen hvis de ikke tror på meg». Jesus fortalte apostlene at Gud ville sende sin Hellige ånd for å gi dem styrke og støtte til å fortsette hans oppgave. Etter pinsedag gjorde apostlene som han hadde sagt. Tusenvis av mennesker ble også disipler. I begynnelsen ble de kalt de som fulgte «veien.» Senere ble de kalt «kristne».

Hemmelig kode.
Romerne forfulgte de kristne, og det ble farlig for dem å møtes. Derfor utarbeidet de kristne en hemmelig kode. De tegnet en halv fisk i sanden. Hvis en person fullførte fisken visste de at han eller hun også var en troende. Nedenfor dette fisketsymbolet skrev de kristne det greske ordet fisk. «IΧΘΥΣ». Disse bokstavene stod for Jesus Kristus Guds Sønn Frelser.

Misjonærer.
Paulus ble den første kristne misjonæren.Det er en som reiser til steder der menneskene aldri har hørt om Jesus Kristus .Paulus spredde kristendommen over hele middelhavsområdet. til Hellas, Tyrkia og Roma. De kristne vil at alle mennesker skal få muligheten til å få et nytt liv med Kristus. Etter Paulus har andre mijonærer brakt kristendommen over hele verden.

Paulus omvendelse.
Saul var en av hovedlederne for dem som satte seg for å stoppe utbredelsen av kristendommen. Han hadde bestemt seg for å drepe eller forfølge alle kristne han kunne finne. Saul reiste vidt omkring på jakt etter tilhengerene av «veien.» På vei til Damaskus fikk han en dag en åpenbaring av Jesus i himmelen. Han faller da av hesten og hører ordene:»Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?».Saul ble blindet av synet til kristus og måtte ledes inn i byen. Der bad en kristen for han og han fikk synet tilbake. Etter det ble Saul selv en kristen. Navnet ble endret til Paulus og han ble en av de fremste av Jesus apostler. Idag kjenner vi han som apostelen Paulus.

«Se hvor mange som jager de kristne fra Asia, se krigen og forfølgelsen! Ordene til Jesus var virkelig sanne. «..og de vil forfølge dere for mitt navn.»