Vi ønsker deg som leser god lesing og håper du drar nytte av kunnskapen på vår nettside om kristendommen.

Kristendommen er et av de mest populære religioner i verden og mange vender seg til kristendommen for å finne trøst og forståelse i en verden som ikke alltid lever opp til deres forventninger. Troen på en kjærlig Gud gir fred og ro og gir en inspirasjon i hverdagen som gjør at man klarer å stå opp og møte vanskelighetene på veien. Foreløpig finnes det 2,1 billioner mennesker som har akseptert Jesus Kristus som sin frelser og tallet øker stadig. Mange kristne, spesielt i Asia, blir forfulgt av religiøse/politiske grupper som ikke tillater sine borgere å velge fritt det de vil ha som religion og mange rømmer til andre steder som f.eks Europa for å bli godtatt for den troen de selv har og selvfølgelig bør ha mulighet til å kunne velge.

Mange gamle kristne ble nettopp kristne, ikke bare ved å høre ordene til Jesus, men ved å se de overnaturlige handlingene og miraklene som ble begått av Jesus. Det må ha vært som å se en levende supermann, bare ikke på TV men i virkeligheten.

«Antikristus må ha vært Hitler, i denne tid der hungernød, krig og elendighet eksisterer er det den eneste konklusjonen. I skriftene står det at «Gud vil vinne over Antikristus.» Guds energier er kulde, det som hendte mot tyskerne i slutten kan tolkes som der Gud vant med Hans kraft. Men spørsmålet er unngåelig: «Måtte virkelig så mange dø før det hendte?» – Kristendommen.no