På Nordisk bibelmuseum i Oslo kan du se verdens minste trykte bibel og verdens minste utgave av Det nye testamentet.

– Bokstavene i miniatyrbiblene er så små at de er vanskelige å lese med det blotte øye. Men inni flere av de små bøkene er det sydd inn lommer med et lite forstørrelsesglass, sier daglig leder Rune Arnhoff i Nordisk Bibelmuseum.

Han forteller at miniatyrbiblene vekker stor begeistring hos de besøkende.

– De fleste som ser dem blir sjarmert. Miniatyrbøkene er perfekte kopier av de større biblene, og flere er vakkert illustrert, sier Arnhoff.

Den eldste miniatyrbibelen på museet ble trykket i 1896, mens miniatyrutgaven av Det nye testamentet ble trykket året før. Begge ble laget i England og de regnes for å være verdens minste trykte bibeltekster.

– De små biblene krevde egne små trykkplater med mikroskopiske bokstaver. Å produsere miniatyrbiblene har vært en prestasjon, sier han.

Gode tider

Mange besøkende spør om hvorfor de små biblene ble produsert.

– Det har vært spekulert i om bibeltekstene kanskje var forbudt på den tiden, og at det var lettere å smugle små bibler. Men den mest sannsynlige grunnen er nok datidens optimisme i samfunnet. Det var oppgangstider med økonomisk vekst og kapasitet til å skape noe spesielt, som en miniatyrbibel, sier Arnhoff.

De små biblene er ikke veldig verdifulle, men de er vanskelig å få tak i.

– På grunn av den lille størrelsen har mange forsvunnet i årenes løp. I tillegg er de fristende for barn å leke med, og mange har nok blitt borte, sier Arnhoff.

I museet er det også en egen Gutenberg-avdeling med en gammel trykkpresse som viser hvordan biblene ble laget for flere hundre år siden.

– Vi har en skrivestue der en munk sitter og skriver tekster slik de gjorde i middelalderen. Spesielt yngre og barn som kommer til museet liker å se denne prosessen, sier Arnhoff.

Han er selv en ivrig bibelsamler, og har en samling på over 3000 bibler. De mest unike og sjeldne er utstilt i museet.

– Vi ønsker å gi de besøkende et innblikk i historien om Bibelen, fra de eldste som ble laget på skinn eller pergament, til dagens digitale bibler. Museet viser et rikt utvalg av bibler i forskjellige størrelser, farger og fasonger fra hele Norden, sier han.