I dagens samfunn er vi svært opptatt av matrielle ting og statussymboler. Alle vil ha store hus, dyre vesker, kule solbriller og den raskeste bilen. Det er heller ikke slik at kristen er noe annerledes enn andre på denne fronten, spesielt i de yngre generasjonene, men er denne livsstilen og livsformen forenelig med kristendommen og kristen tro?

I utgangspunktet er det ikke noen grunn til at ikke også kristne skal kunne ha store hus og dyre biler, men det er kanskje mer en uskreven lov at «de beste kristne» er de som deler broderlig av sine goder og ikke er så opptatt av matrielle goder? Dette er selvfølgelig satt på spissen, men det er et interessant tema som ikke har et definitivt svar.

Mange vil nok si at også kristne kan nyte godt av dagens goder i samfunnet så lenge en overholder de ti bud og vanlig kristen skikk. Enkelt sagt, så lenge en viser nestekjærlighet og tar vare på de rundt en, både kjent og ukjent, så burde en matriell livsstil være i tråd med kristendommen og kristen tro.

Uansett, dette er svært aktuelt nå til dags, og enhver kristen burde reflektere over slike problemstillinger av og til!