Kategori: Kristne sitater

Viljens rette bruk

Du vil stadig være i fare hvis du ikke forstår styrken viljen er i besittelse av. Du kan tro og love alt, men dine løfter og din tro er uten betydning, hvis du ikke plasserer din vilje på riktig side.

Read More

Vi må velge

Gud har gitt oss evne til å velge, men det er opp til oss selv å benytte denne evnen. Vi kan ikke forandre vårt hjerte. Vi kan ikke styre våre tanker, tilbøyeligheter og innskytelser. Vi kan ikke rense oss selv og gjøre oss...

Read More

Viljestyrke

Den som fristes trenger å forstå viljens sanne styrke. Det er den bestemmende makt i menneskenaturen, evnen til å beslutte og velge. Et ønske om å være sann og ren er bra, men det er ikke nok. Mange vil gå til grunne i...

Read More

Jesus kjenner min kamp og strid

Mon Jesus kjenner min kamp og strid, hver seier, hvert nederlag når min tåre randt, og ei trøst jeg fant, og i striden titt jeg var svak? Å! Ja Han vet, min Frelser vet! For selv min smerte Han bar. Gjennom dager lange med...

Read More

Viljen må være på Kristi side

Din oppgave blir alltid å plassere din vilje på Kristi side. Når du overgir din vilje til ham, vil han straks ta over styringen og virke i deg. – Du får en kraft fra Gud som setter deg i forbindelse med Hans styrke og et...

Read More

Guds Ord styrker mentale evner

De som stadig fyller sinnet med underholdningens spennende historier, forkrøpler sin mentale styrke, og reduserer evnen til dyp tenkning og forskning. De kan ikke forbli sanne kristne og samtidig fylle sinnet med slike inntrykk....

Read More

Tro og følelse ikke det samme

Mange forstår ikke hva sann tro er, og lever derfor reduserte liv. De forveksler følelse og tro og opplever vedvarende forvirring. Tro og følelse er like langt fra hverandre som øst er fra vest. Tro er ikke avhengig av følelse....

Read More

Når selvbildet er dårlig

Gå til Jesus og Si: Herre, byrdene er altfor tunge for meg, vil du ikke bære dem? Da svarer Han; jeg skal bære dem. Med en evig omsorg vil han gi deg nåde. Han vil ta din synd og gi deg fred. Han sier; ikke fortsett å betrakte...

Read More
Loading