Om Kristendommen

Kristendommen er en monoteistisk religion basert på læren om Jesus Kristus, som de troende anser som Guds sønn og frelser. Kristendommen er den største religionen i verden og har rundt 2,4 milliarder tilhengere, som kalles kristne. Kristendommen har sine røtter i judaismen og er en del av den abrahamittiske tradisjonen.

Kristendommen lærer at mennesket er skapt av Gud og har en sjel som lever videre etter døden. Gud sendte Jesus til jorden for å frelse menneskene fra deres synder og gi dem mulighet til å ha en forsoning med Gud. Kristendommen lærer også om en fremtidig dommedag, hvor Gud vil dømme menneskene etter deres gjerninger i løpet av livet.

Kristendommen har en rekke hellige skrifter, inkludert Bibelen, som kristne anser som Guds inspirerte ord. Bibelen består av to deler: Det Gamle Testamente, som inneholder skrifter fra judaismen, og Det Nye Testamente, som inneholder skrifter om Jesus og de første kristne.

Kristendommen har også en rekke hellige steder, som for eksempel Golgata, der Jesus ble korsfestet, og Jerusalem, hvor han ble gravlagt og stod opp fra de døde. Kristendommen har også mange hellige festdager, som for eksempel jul, som feires for å minne om Jesu fødsel, og påske, som feires for å minne om Jesu død og oppstandelse.

Kristendommen ble stiftet av Jesus for ca. 2000 år siden. Jesus var jøde i det nåværende Israel, og de første kristne var jøder, men kort etter spredte troen seg utover hele verden til mange forskjellige språk og etnisiteter. Kristendommen begynte med Jesus-bevegelsen. I tre år gikk Jesus rundt i landet og forkynte for folket og helbredet de syke. Omkring år 30 ble han korsfestet, men tre dager etter henrettelsen forkynte disiplene hans at han var oppstått igjen. Denne oppstandelsesforkynnelsen ble dynamikken i kristendommens utbredelse.

Kristendommen ble raskt en selvstendig religion, det skyldtes apostelen Paulus. Han misjonerte for hedningene - det vil si ikke-jøder - rundt omkring i det østlige Middelhavsområdet. Nye undersøkelser viser at kristendommen fremdeles brer om seg - ikke minst i Afrika og Asia. Faktisk har den aldri vokst så mye som nettopp nå. Frem til år 2050 forventes antallet kristne å vokse fra to til tre milliarder.

Bibelen er den viktigste kilden til å forstå den personen som er i sentrum, og den personen er også gud i kjøtt og blod i den kristne forståelsen. Blant kristne er det stor uenighet om om Bibelen skal tas bokstavelig, og for mange kristne er boken ikke et oppslagsverk som gir helt spesifike retningslinjer for det etiske livet.

Bibelen er en hellig skrift i kristendommen og judaismen. Den består av to deler: Det Gamle Testamente, som inneholder skrifter fra judaismen, og Det Nye Testamente, som inneholder skrifter om Jesus og de første kristne.

Det Gamle Testamente består av 39 bøker som ble skrevet på hebraisk og gresk og er samlet i tre hoveddeler: Torah (de fem Mosebøkene), Profetene og Skriftene. Det Gamle Testamente inneholder også historiske bøker, dikt og visdomslitteratur.

Det Nye Testamente består av 27 bøker som ble skrevet på gresk og er samlet i fire hoveddeler: Evangeliene (Matteus, Markus, Lukas og Johannes), Apostlenes Gjerninger, Paulus' brev og Åpningen. Det Nye Testamente forteller om Jesu liv, lære, død og oppstandelse, samt om de første kristne kirkens historie.

Bibelen anses av kristne som Guds inspirerte ord og er en viktig del av deres tro og lære. Den brukes som et grunnlag for bønn, meditasjon og lære i kristne sammenhenger og er en viktig kilde til å forstå kristendommen og dens røtter.

.


Bibelen

Populær

Det nye testamentet

Det nye testamentet, er den yngste og mest moderne delen av bibelen. Den gjengir Jesus liv, død og...

Gud

Populær

Jesus

Populær

Kirken

Populær

Kristen litteratur

Populær

Kristen tro

Populær

.


Kristne høytider

Populær

Kristne menigheter

Populær

Kristne seremonier

Populær

Dåp

Dåp er en høytidelig tradisjon blant kristne verden over. Hva er en dåp, og hvorfor er den så...

Kristne sitater

Populær

Tro og følelse ikke det samme

Mange forstår ikke hva sann tro er, og lever derfor reduserte liv. De forveksler følelse og tro og opplever vedvarende forvirring. Tro og følelse er like langt fra hverandre som øst er fra vest. Tro er ikke avhengig av følelse....

Personer i kristendommen

Populær

Temaer og begreper

Populær

.


Kristne seremonier

Populær

Dåp

Dåp er en høytidelig tradisjon blant kristne verden over. Hva er en dåp, og hvorfor er den så...

.