Om Kristendommen

Kristendommen ble stiftet av Jesus for ca. 2000 år siden. Jesus var jøde i det nåværende Israel, og de første kristne var jøder, men kort etter spredte troen seg utover hele verden til mange forskjellige språk og etnisiteter. Kristendommen begynte med Jesus-bevegelsen. I tre år gikk Jesus rundt i landet og forkynte for folket og helbredet de syke. Omkring år 30 ble han korsfestet, men tre dager etter henrettelsen forkynte disiplene hans at han var oppstått igjen. Denne oppstandelsesforkynnelsen ble dynamikken i kristendommens utbredelse.

Kristendommen ble raskt en selvstendig religion, det skyldtes apostelen Paulus. Han misjonerte for hedningene - det vil si ikke-jøder - rundt omkring i det østlige Middelhavsområdet. Nye undersøkelser viser at kristendommen fremdeles brer om seg - ikke minst i Afrika og Asia. Faktisk har den aldri vokst så mye som nettopp nå. Frem til år 2050 forventes antallet kristne å vokse fra to til tre milliarder.

Bibelen er den viktigste kilden til å forstå den personen som er i sentrum, og den personen er også gud i kjøtt og blod i den kristne forståelsen. Blant kristne er det stor uenighet om om Bibelen skal tas bokstavelig, og for mange kristne er boken ikke et oppslagsverk som gir helt spesifike retningslinjer for det etiske livet.

Bibelen

Populær

Det nye testamentet

Det nye testamentet, er den yngste og mest moderne delen av bibelen. Den gjengir Jesus liv, død og...

Gud

Populær

Jesus

Populær

Kirken

Populær

Kristen litteratur

Populær

Kristen tro

Populær

Kristne høytider

Populær

Kristne menigheter

Populær

Kristne seremonier

Populær

Dåp

Dåp er en høytidelig tradisjon blant kristne verden over. Hva er en dåp, og hvorfor er den så...

Kristne sitater

Populær

Satan kjenner menneskesinnet

I mange tusen år har Satan eksperimentert med menneskesinnets egenskaper som han etterhvert kjenner godt. Med sine snedige metoder, knytter han manges sinn til seg selv og innpoder dem med sine egne tanker. Dette arbeid utfører...

Personer i kristendommen

Populær

Temaer og begreper

Populær

Katolisismen

Populær

Kristne seremonier

Populær

Dåp

Dåp er en høytidelig tradisjon blant kristne verden over. Hva er en dåp, og hvorfor er den så...