Det er blitt populært å benytte ordet elske, og det både om ting og mennesker, samt i dype og mindre dype sammenhenger. Kan man si at ordet er blitt kommersialisert? Elske bør være et ord en bruker om dypere forhold enn til en Big Mac. Vi bør elske slik Gud ber oss om, både de nærmeste, venner, fiender og ukjente.

Å elske

Gud ber oss, blant annet i Matteus 5. 43-48 og i Lukas 6. 27-26, om å elske uten restriksjoner. Uten å forvente noe tilbake skal du elske dine fiender, forfølgere og alle andre. I Matteus 22. 34-40 blir vi bedt om den aller vanskeligste, men også viktigste måten å elske. Elske Gud av hele vårt hjerte og sjel, samtidig skal du elske dine naboer som deg selv.

Å elske helt og fullt krever at en elsker Gud. All kjærlighet begynner og slutter med kjærlighet til Gud. I Johannes 4. 7-8 beskrives kjærligheten vi skal ha på en utmerket måte. Kort sagt skal vi elske hverandre, for kjærlighet kommer fra Gud. Kjenner du Gud kjenner du også kjærlighet helt og fullt. Gjør du det ikke kjenner du ikke Gud, for Gud er kjærlighet.

Kjærlighet skal gjennomsyre deg og alt rundt deg

elskeKjærlighet er ikke fysisk alene, men også psykisk, og på alle plan. Vi kan ikke få kjærlighet levert til oss, men må tilstrebe denne selv. Det gjør vi gjennom Gud. Den kjærligheten vi skal ha for våre naboer kommer via Gud, og den kjærligheten han gir oss. Det er forbeholdt den kristne å ha Guds kjærlighet og gi denne videre. Det er også forbeholdt den kristne å elske Gud. «Vi elsker Gud . da han elsket oss først» (1. John. 4,19).

Kanskje den mest utfordrende kjærligheten vi kan gi til andre er den Jesus og Gud ber oss om å gi gjennom det de har sagt. «…med dette vil alle vite at dere er mine disipler om dere har kjærlighet for hverandre» og «Føler du for å elske – elsk!» Denne formen for praktisk kjærlighet er ikke vanskelig, men å ta det opp på et mer åndelig nivå vil virkelig vise alle kjærlighet, også de ikke-troende.

Du står ikke alene

Du gjør ikke dette alene, som tidligere nevnt, Gud er med deg. I Korinter brevene finner vi en ledesnor. Kjærligheten til Kristus kontrollerer oss, da han døde for oss, og dermed døde vi alle. Du lever videre da han døde for at du skal leve videre. Hans vilje til å dø for alle er et tegn at vi skal leve videre med kjærlighet til hverandre og fremmede. Elske på alle plan! Beveg deg bort fra forklaringer og hva du føler for situasjoner, eller mennesker. Be om evnen til å elske ubetinget gjennom din kjærlighet til Gud.

I dagens samfunn kan dette virke vanskelig, men med Guds hjelp er det fullt mulig. Ikke la politiske diskusjoner eller en medieskapt verden ta fra deg evnen til ubetinget kjærlighet, og du vil få denne kjærligheten tilbake.