Hele kristenheten bygger sin tro og historie på hva Bibelen forteller oss om Jesu liv, død og oppstandelse. Først og fremst om Jesus Kristus som Guds sønn: ”Jeg og min Far er ett”. På denne troen er Kirken grunnlagt.

Bakgrunn

Alle kirkesamfunn bygger sin virksomhet på hva Bibelen sier om Jesus og det han lærte og gjorde mens han gikk her på jorden.

Jesu fødsel

I evangeliene i det nye Testamente finner vi historien om Jesu fødsel, om den unge piken Maria som får besøk av en engel, som forteller henne at hun kommer til å bli gravid uten at en mann har befruktet henne, og som så føder Jesus i en stall i Bethlehem. Hun er på denne tiden trolovet med Josef; og Josef tar Jesus til seg som sin egen sønn.

Jesus som tolvåring i tempelet

Første gangen vi hører om Jesus som opptrer offentlig, er da han en dag blir borte og Josef og Maria finner ham igjen i tempelet. De har som vanlig vært i Jerusalem for å feire påske, men det viser seg at Jesus er ikke med i reisefølget hjem. I stedet er han blitt tilbake i Jerusalem og stiller spørsmål til prestene og de skriftlærde. De på sin side forundrer seg over at en tolvåring kan stille spørsmål og svare så innsiktsfullt og klokt.

Jesu som gjør under og mirakler

Maria vet hvem Jesus er, og det er på hennes oppfordring at Jesus lar seg overtale til å gjøre sitt første under offentlig. Under et bryllup i Kana har de gått tomme for vin. Dette setter vertskapet i forlegenhet og Maria går til Jesus og legger problemet frem for ham. Han ber dem om å fylle opp noen vannkar som står der, og når kjøkkensjefen smaker på vannet, er vannet blitt til vin. Vinen er bedre enn den beste vinen som verten selv har skaffet til veie.

Gjennom hele det nye Testamente fortelles det om Jesus som gjør under og mirakler. Han helbreder de syke. Han driver ut onde ånder. Han reiser opp Lasarus fra de døde. Han stiller stormer og gjør fem fisk og to brød om til så mye mat at det metter over 5000 mennesker. Han gikk på vannet. Og hadde evnen til å se hva andre mennesker tenkte og følte uten at de hadde fortalt ham noe på forhånd.

jesus

Jesu død

I følge forskerne ble Jesus mellom 30 og 36 år. Han døde på Golgata – ”Hodeskallestedet” – hvor han ble spikret opp på et kors og henrettet fordi prestene, fariseerne og de skriftlærde begynte å bli redde for sin egen makt og innflytelse. De så hvordan folket flokket seg rundt Jesus og gikk derfor til Pilatus, som var romersk guvernør (prefekt) og beklaget seg. De brukte som argument at Jesus forstyrret ro og orden.

Jesu oppstandelse

Etter tre dager står Jesus opp igjen. Han viser seg først for kvinnene som var med i kretsen av disipler. Deretter for de andre disiplene. I følge Apostlenes Gjerninger gikk Jesus 40 dager rundt på jorden før han drog tilbake til himmelen igjen. Denne dagen feires som Kristi Himmelfartsdag.