Mon Jesus kjenner min kamp og strid, hver seier, hvert nederlag
når min tåre randt, og ei trøst jeg fant, og i striden titt jeg var svak?
Å! Ja Han vet, min Frelser vet! For selv min smerte Han bar. Gjennom dager lange med sorger mange Han omsorg for meg har!