I stedet for å tenke på alle livets skuffelser, fest heller tanken på den kraft du er lovet i Jesu navn.