Gå til Jesus og Si: Herre, byrdene er altfor tunge for meg, vil du ikke bære dem? Da svarer Han; jeg skal bære dem.
Med en evig omsorg vil han gi deg nåde. Han vil ta din synd og gi deg fred.
Han sier; ikke fortsett å betrakte deg som mindreverdig for jeg har kjøpt deg med mitt blod. Du er min. I stedet for svakhet vil jeg gi deg styrke. Din syndeskyld vil jeg fjerne.