Din oppgave blir alltid å plassere din vilje på Kristi side. Når du overgir din vilje til ham, vil han straks ta over styringen og virke i deg. – Du får en kraft fra Gud som setter deg i forbindelse med Hans styrke og et nytt liv, troens liv, blir mulig for deg.