I mange tusen år har Satan eksperimentert med menneskesinnets egenskaper som han etterhvert kjenner godt. Med sine snedige metoder, knytter han manges sinn til seg selv og innpoder dem med sine egne tanker. Dette arbeid utfører han så bedragerisk, at de som lar seg påvirke og mottar hans impulser og veiledning, ikke forstår at de ledes av ham. Han håper å forvirre manges sinn slik at bare hans stemme blir hørt.