En av Satans spesielle oppgaver i denne siste tid er å kontrollere unge menneskers sinn ved å forderve deres tanker og vekke begjær.