Jesus elsker deg og han har gitt meg et budskap å bringe. Du kan slippe løs fra fiendens snare. Du kan gjenvinne din selvrespekt. Du kan oppleve seier i stedet for nederlag, ved Den Hellige Ånds innflytelse. Grip Jesus hånd og slipp den aldri.