Det har kommet ut mange forskj. versjoner av bibelen de siste århundrene. Hvilken er den rette? Eller står det egentlig det samme i alle, bare med litt forskjellig måte å utrykke ting på?