Kristendommen blir stadig mindre kjent og dessverre så er interessen for å lære om vår landstro sviktende. Heldigvis så finnes det fortsatt masse litteratur på både skoler, bibloteker og notater på tjenester som Inspio.no som lar deg enkelt få tilgang til gode notater. Derfor har vi laget en liten oversikt over hvordan du kan lære mer om kristendommen og ikke minst måter du kan studere kristendommen utover vanlig pensum.

Hvis du ønsker å lære mer om krisendommen så er den beste måten å begynne å lese bibelen. Dette kan være fint for både deg som er troende og deg som kun er interessert i historien bak dette. Da har du i hovedsak to valg, du kan velge å lese det gamle testament eller det nye testamentet. Veldig mange har bibler som har liten skrift, det kan være greit å kjøpe en bibel eller låne en som har større skrift. Det finnes egne bibler som er tilpasset for forskjellige aldersgrupper. Du har blant annet en egen bibel for ungdom og en egen type bibel som man kaller for studiebibel. Hvis du ikke ønsker å lese den selv så finnes bibelen i lydbok-format som kan være en svært effektiv måte å få i seg essensen av dette.

Bruk notater!

Hvis du skal ha utbytte av det du leser i bibelen så er det veldig greit å ha notater. Noen bibler kommer med egne notatsider du kan bruke men vi anbefaler at man bruker en egen liten notatbok. Da kan du enkelt skrive ned ting du ønsker å utforske mer eller kanskje noen ting du anser som viktige.

Bruk post-it

Man kommer ikke unna at det noen ganger er at man ikke ønsker å ta notater men ønsker å merke sider man syntes er viktige. Eller hvis man ønsker å studere kristendommen så kan det være greit å kategorisere bibelen for å enkelt kunne gå tilbake for å utforske den nærmere senere. Et godt system her er et fargesystem med post-it lapper. Det er utrolig effektiv og ikke minst gjør at du kan høste frukter av din lesing senere.

Lag en studiegruppe

Når vi leser selv så tolker vi det på en måte og når noen andre leser akkurat det samme så blir det tolket på en annen måte. Derfor er det utrolig viktig hvis man skal forstå noe på en god måte at man snakker med andre om det. Derfor anbefaler vi at hvis man ønsker å studere kristendommen at man lager en studiegruppe. I denne studiegruppen så kan man gå igjennom funnene man har og ikke minst diskutere hvordan man selv tolker det. Det er veldig fint om de som er i studiegruppen er forskjellig og har forskjellig bakgrunn. Da vil man som regel få en balansert diskusjon som man vil kunne høste gevinster av senere.

Vær kritisk!

Til slutt vil vi anmode om at alle er kritiske når de leser andre sine tolkninger og ikke minst tør å ha sin egen tolkning av kristendommen.