Kirken har behov for økonomiske midler på lik linje med andre organisasjoner. Det skal avholdes forskjellige samlinger med musikere og eventuelt mat. Kirkebygg er dyre å renovere og vedlikeholde. Det koster penger å drive kirke, og det er ikke alltid like enkelt å innhente midlene.

Dyrt bygnings- og restaureringsarbeid og større samlinger av mennesker er noen av de største utgiftene kirken har. De har derimot lite inntekter utenom det de får gjennom donasjoner og støttepenger. Donasjonene kommer som regel fra medlemmer av kirken eller andre tilhengere.

Skal man pusse opp hjemme eller restaurere en fredet eiendom vil dette også koste penger. Som privat person kan man ta opp lån, og refinansiere gjelden slik at det blir overkommelig, og tilbakebetale jevnt. Dette er ikke like lett for organisasjoner som kirken og kristendommen.

Konfirmasjon i kristendommen

En kristen konfirmasjon går ut på å bekrefte sin tro i en alder hvor man trår over i de voksnes rekker og har utformet egne tanker om slikt som religion. De fleste ungdommer konfirmerer seg, enten i kirken eller borgerlig, såkalt humanistisk. Det er et ganske stort skille, og medfører forskjeller.

Selve konfirmasjonen og konfirmasjonsmøtene skjer i kirken sammen med en prest. Gjennom lærdom skal man møte kristendommen som et voksnere menneske og lære enkelte ting som man før ikke har vært voksne nok til å møte. Dette gjelder dypere temaer som ofte omhandler livets gåter.

Det kan sammenlignes med å døpes på nytt, men valgt av en selv. Mange ungdommer gjør det også bare fordi alle andre gjør det, og de har hørt rykter om mange store gaver. Det betyr ikke at de ikke forstår alvoret, eller deltar mindre i møtene og i seremoniene.

Enkelte opplever at foreldre, besteforeldre og venner stiller seg kritiske om man velger å konfirmere seg utenfor kirken. Ungdommer klager på å ikke få gaver fra dem, eller en merkbar forskjell i måten de oppfører seg rundt dem, om de ikke konfirmerer seg i kirken, men det går i hovedsak helt greit.

Hvorfor bør alle ungdommer konfirmere seg?

Å konfirmere seg er en fin tradisjon som de fleste bør gå gjennom. Uansett hvilken form for konfirmasjon man ønsker å gå gjennom er det et godt møte med en voksen verden, og man blir fortalt på et veldig konkret vis at nå er det på tide å bli voksen. Dette medfører en annen respekt.

En konfirmasjon kommer også selvfølgelig med mange gaver! Det er store beløper og penger som bør brukes til studier, boliglån eller den typen ting. Gjør man større innkjøp eller tar opp lån, kan refinansiering være en god støtte når man lærer seg hvordan man skal styre sin egen økonomi.

Konfirmasjoner og en oppfriskning i hva man står for, og hvem man er som person kommer alltid godt med. Ikke alle vet helt hva de skal tro på, og blir på dette tidspunktet stilt dette spørsmålet ganske rett frem. For andre er det ikke så viktig, men bare noe man gjør fordi man skal.