Det er i grunn et veldig interessant spørsmål. I andre religioner så er gjeld ganske strengt «regulert» men i kristendommen så har man ikke de samme føringene, men det er allikevel ikke helt uten føringer

I Norge i dag så begynner det å bli klart at nordmenn har et gjeldsproblem. Vi låner mer penger til hus, bil og forbruksgjelden våres øker stadig. Dette fører med seg store samfunnsproblemer som påvirker familier negativt. Flere har ropt ut i flere år om at vi trenger et større vern mot kortsiktig gjeld i Norge uten at det har blitt gjort noe før inntil nylig:

Dette kan synes veldig bra, men hvordan vil Gud at vi skal forvalte gjeld?

Kristendommens har så noen føringer vi kan tenke over:

1. Du skal ikke elske penger

I 1. Timotheus 6:10, Hebreerne 13:5) så står det:
La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere er fornøyd med det dere har. For han har sagt: Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.
Nå skal hver og en få lov til å tolke det sitatet som de selv vil. For oss så virker det her som om Gud prøver å si at man skal være fornøyd med det man har. Dette er kanskje Gud sin måte å si «du trenger ikke noe penger så lenge du har meg».

2. Du skal bare skylde kjærlighet

I Paulus melding til oss i Romerne 13:8 så står det at man bare skal skylde kjærlighet. Det kan vel tolkes dit at Gud ikke vil at vi skal ha gjeld annet enn samvittighet for alle og en hver. Igjen, dette må tolkes av hver og en.

I bibelen så er det fokus på at folket skal beskyttes mot lånehaier. Så hvordan skal man forvalte gjeld i kristen tro? Gjeld er ikke forbudt i henhold til Bibelen, men det er flere signaler om at man skal være forsiktig og at folket skal beskyttes mot lånehaier.

Da er kanskje det nye systemet som skal verne forbrukerne mot gjeldsproblemer et verktøy som passer godt i kristen tro. Så kan man jo selv velg å forvalte gjeld med et mål om at man til slutt bare skylder mennesker kjærlighet. Det er vanskelig å være en del av samfunnet i dag uten å ha eller ha hatt gjeld en gang.