Det sies, at penger er det som skal til får å få jorden til å gå rundt. Det er kanskje ikke så langt ifra sannheten, men penger har faktisk aldri vært viktig i kristendommen. Det er forvalterne av kristendommen, som har hatt et jag etter penger, hvor motivene kanskje var mer altruistiske enn måten de ble krevd inn på. Jesus var heller aldri imot penger, men han lærte sine følgere, det er menneskenes grådighet som er farlig. Vi har skrevne kilder fra både Lukas og Mattias, som skrivere Jesu sa, du ikke kan ha to herrer – du kan ikke tjene Gud og penger samtidig.

Jesu lære

Jesus mente: det som kan få en rik person til å få et bedre liv, er ¨å gi fra seg alt han eier, og heller følge jesu lære. Dette er et tema, som har fulgt kristendommen i alle tider, nemlig den å være sjenerøs og dele med de fattige. I gamle testamentet er det godt beskrevet hvordan jødene skulle gi fra seg en tiendedel – et prinsipp som vi kjenner helt opp i det moderne samfunn hvor vi betaler skatt til kirken- dette er en avlegger av denne læren. Vi hadde skatt lenge før jesu tid, men det var gjennom tiendedelen dette ble øremerket kriken. Mange kriker praktiserer fremdeles tiendedelen.

Hvorfor penger ikke skal bety noe

I dagen samfunn er det vanskelig å forestille seg en verden uten penger. Når vi leser økonominyheter verden over, er det en ting alle har til felles – nemlig penger. Vi kan ikke komme unna, at dette er uhyrlig viktig, for at verden skal fungere som den gjør i dag. Derfor, å vi se dette i kontekst.

Kirken har i alle år tatt med den ene hånda, og gitt med den andre, men det har tradisjonelt vært for å gi til de fattige. Ja, det har selvfølgelig skjedd korrupsjon, maktmisbruk og kirkens øverste har levd et liv i rikdom, men det er ofte slik med oss mennesker.

Kirkeskatten i Norge

Kirkeskatten i Norge er avskaffet, men dette er kun i moderne tid. Vi har hatt kirkeskatt i mange former, men i 1969 ble den obligatorisk. Over årene har den endret seg til å bli en tilskuddsordning, og i dag er det ingen som kan tvinge deg til å betale kirkeskatt.

Dette må også settes i kontekst. Der Kirken før var en viktig bidragsyter, til å hjelpe fattige i samfunnet, er det nå staten som har denne oppgaven. Samfunnet er helt annerledes i dag enn det var for 2000 år siden, noe som er en helt naturlig utvikling.

Jesus lærte sine disipler, den virkelige velsignelsen er å ta i mot Gud med åpne armer. Han mente også de fattige er de som har den ekte velsignelsen, fordi de kan oppleve den dypeste form for glede Guds rike tilhører de fattige, fordi Gud har full kontroll over deres liv. Som en følge av dette flokket fattigfolket seg rundt profeten – noe som også kan forklare kristendommens suksess.