Flere eldre enn unge har en bibel hjemme, men de yngre leser oftest i den, viser fersk undersøkelse.

Drøyt halvparten av oss, 54 prosent, oppgir at de har en bibel hjemme, ifølge en undersøkelse YouGov har gjort for Nordisk bibelmuseum.

I aldersgruppen 18-29 år svarer 38 prosent at de har en bibel hjemme, mens 71 prosent av de over 60 år svarer det samme.

– Det er kanskje ingen overraskelse at flere eldre enn unge har en bibel. Før i tiden konfirmerte nesten alle seg, og barna fikk utdelt en bibel på skolen. I dag har kristendommen en mindre tydelig plass i samfunnet, sier Rune Arnhoff, initiativtager til Nordisk bibelmuseum.

Arnhoff har Nordens største private samling av bibler, over 2500 forskjellige utgaver. Biblene vil stilles ut i Nordisk bibelmuseum, som etter planen åpner dørene i Oslo neste år.

Mest flittige

På spørsmål om hvor ofte de som har en bibel hjemme leser i den, var svarene mer overraskende.

Hele 15 prosent i aldersgruppen 18-39 år svarer at de leser i Bibelen en gang i uka eller mer, og det er klart over gjennomsnittet. Blant de over 60 er det bare åtte prosent som leser så ofte, og det er under gjennomsnittet.

– De eldre har nok ofte lest Bibelen før, og føler at de ikke trenger å repetere kjente tekster, mens de unge er mer nysgjerrige. De eldre har også gjerne tatt et livssynsvalg, mens de unge er mer søkende når det kommer til tro og religion, sier Arnhoff.

Det er mer vanlig blant unge i dag å lese nettbaserte bibler istedenfor de tradisjonelle papirutgavene.

– Selv om man ikke er troende, er Bibelen en viktig bok som kan være interessant på mange måter. Den gir et innblikk i et tankesett og forteller en historie som kan være givende også for ikke-troende, sier han.

Bibelen selger

Da den nye bibeloversettelsen kom i 2011 var det en klar salgstopp. Etter det har bibelen solgt jevnt og trutt.

– Vi fører et utvalg av bibler i alle våre butikker, og har hatt et jevnt salg av norske bibler de siste årene, sier Gine Jonassen, kategori- og innkjøpssjef i Norli Libris AS.

Bibelen er i dag den boken som er mest tilgjengelig over hele verden. Ifølge bibel.no finnes det bibler, nytestamenter og bibeldeler på hele 3223 språk.

– Det er verdens eldste, trykte bok, og den er distribuert i over fem milliarder eksemplarer, sier Rune Arnhoff i Nordisk bibelmuseum.