Hvorfor må man gå i kirken for å be? Kan man ikke be andre steder eller hører Gud en best når man ber i kirken?