«Jeg var hjemme hos en tidligere kamerat på kreta.. husker han hadde et ikon på rommet av en engel.. uansett, da en venn av han kom inn i rommet fikk jeg automatisk noe i øyet.. som en rusk i øyet.. det var irriterende som bare det og varte lenge.. Jeg spøkte med han om at det var pga han som kom at jeg fikk det i øyet.. Senere reiste vi til en badepark og han kameraten min spurte meg: «Tror du på jesus?» Jeg sa ja. Innen sekundet jeg sa ja så ordnet øyet seg og jeg hadde ikke lenger vondt.» – Kristendommen.no

Hva er en kristen?

En kristen er en som tror på og retter seg etter læresetningene til Jesus Kristus. Jesus var en jøde som ble født rundt 2000år siden i Bethlehem i det landet som da het Palestina.

Jesus levde i 33 år før han ble korsfestet av romerne som okkuperte landet. De kristne tror at Jesus stod opp fra de døde og viste seg for disiplene sine for å vise at det finnes et annet liv med èn evig og kjærlig Gud. Kristendommen har spredt seg over hele verden og i dag er det over 2.1 billioner kristne i verden.

Kristendommens spredning.
Det var romerne som opprinnelig brakte kristendommen til Nord-Afrika på 100 tallet e. Kr. Romerne utbredte også kristendommen i det store riket sitt gjennom alle middelhavslandene til Europa, Persia og India. På 900 tallet e.Kr. brakte greske munker kristendommen til Russland og fra 1500 tallet og fremover spredte spanjoler, portugisere og engelskmenn troen til Nord og Sør Amerika.

Vekkelsespredikanter.
En vekkelsespredikant er en som entusiastisk utbrer kristendommens budskap til så mange mennesker som mulig for å omvende dem til troen. Kristne ønsker at andre mennesker skal få vite om Jesus Kristus slik at de kan velge å endre livet sitt hvis de ønsker det. De fleste vekkelsespredikanter er mennesker som som snakker eller preker til store forsamlinger. Noen kristne driver vekkelse via tv, radio, bøker og lydbånd. På dette bildet preker Billy Grahamtil tusenvis av mennesker som har kommet for å høre om Gud. Billy Graham har hatt vekkelsesmøter i de fleste storbyer i verden og man mener at han har omvent millioner av mennesker til kristendommen.

Den kristnes verden.
Når bare Brasil og USA har over 100 millioner kristne innbyggere er det fordi befolkningen i begge disse landene er svært høy. Men på f.eks Filippinene er det nesten 63 millioner kristne som utgjør 90 prosent av befolkningen. I mexico er det nesten 93 millioner kristne, som utgjør 95 prosent av befolkningen.

Kristent arbeid.
De kristne tror at det viktigste i livet er å elske Gud og å leve livet i Guds tjeneste.De tror at Gud har gitt dem evnen til å arbeide for andres vel og til å utbre evangeliet om Jesus Kristus. Munker, nonner og prester vier sitt liv til å tjene andre mennesker.

Forskjellige grener av kristendommen.
Selv om alle kristne tror på Kristus og bruker Bibelen er det en del ulikheter i tro og praksis.Det er tre hovedgrener av kristendommen, katolsk, protestantisk og ortodoks. Ortodoks kristendom oppstod i Hellas og Østen. Katolisismen(også kalt romersk katolsk kristendom) og protestantismen oppstod i Vesten. I dag er det alle slags kristne over hele verden
Hva tror de kristne på?
De kristne tror at Jesus var Guds sønn som kom til verden for å redde menneskene fra syndene deres og vise dem veien til Gud. De tror at hvis mennesker angrer på det de har gjort galt så tilgir Gud dem og tilbyr dem et nytt liv med han i denne verden og også i Himmlen etter døden. Navnet Kristus kommer fra det greske ordet «Xristos» som betyr det samme som Messias på hebraisk. De kristne tror også på den hellige treenighet – Gud Faderen, Gud sønnen og Gud Den hellige ånd.

Hjelp til andre.
De kristne prøver å leve livet slik Jesus har lært dem, bry seg om menneskene rundt seg og bruke gavene Gud har gitt dem til å utbre Jesus ord. Mange kristne arbeider for å hjelpe de fattige og underpriviligerte over hele verden. Uansett hvor de er og hva de arbeider med så ber de kristne til Gud for å be om rettledning til hvordan de bør oppføre seg og hvilke beslutninger de bør ta.