Mens Jesus gikk omkring på jorden utførte han mange undere, tegn og mirakler. Det første underet var å gjøre vann til vin, men han helbredet også syke, stilte stormen, reiste opp døde og drev ut onde ånder

Jesus vekker døde

Den mest kjente historien er da Jesus vekker opp Lasarus fra de døde. Han er bror til Marta og Maria som har en sentral plass i evangeliene. Da Lasarus blir dødssyk, sender de to søstrene bud på Jesus og ber ham om å hjelpe dem. Han svarer da at de ikke skal være redde, for Gud har en større mening med denne sykdommen. Den vil i stedet ære Gud. Han sier at Lasarus bare sover, og at han vil vekke ham igjen. Alle sier da rett ut til ham at han er død. Og da Jesus kommer til Betania der søstrene og Lasarus bor, viser det seg Lasarus allerede har ligget i graven i fire dager. Men igjen skjer underet. Lasarus kommer ut av graven da Jesus roper på ham.

De som er vitne til de undrene og miraklene som skjer, blir naturlig nok overveldet av hva Jesus er i stand til, og er en av grunnene til at fariseerne og de skriftlærde blir redde for sin egen autoritet. De er ikke i stand til å utføre slike gjerninger som Jesus gjør, og Jesus selv er svært kritisk til hva presteskapet står for.

Jesus helbreder syke

jesus-under-healingEn viktig del av Jesu virke var å helbrede syke. På Jesu tid var det mange spedalske, og de fleste skydde dem fordi de var redde for å bli smittet. Men Jesus møtte dem i stedet med sin evne til å helbrede. Og mange spedalske ble helbredet.

Jesus metter 5000 mennesker

Det var en mengde mennesker som hørte på Jesus og som fulgte ham hvor han gikk. Ofte var han oppe i fjellet for å be og være for seg selv. Men folk fikk høre om det, og dermed samlet de seg for å høre ham forkynne. Ikke minst gjennom fortellinger og lignelser som gjorde det enklere for folk å forstå hva han mente. Jesus var en eminent ”storyteller”!

Ved en slik anledning samlet det seg en stor folkemengde. Bibelen antyder 5000 mennesker. Det eneste disiplene kunne legge frem for Jesus var fem fisker og to brød. Og igjen gjør Jesus underet: Han ber over det han har, og når disiplene begynner å dele ut mat til de som er i forsamlingen, oppdager de til sin store forundring at det er mer enn nok til alle.

Andre undre, tegn og mirakler

Et eksempel på Jesu klarsynthet er når disiplene klager over at keiseren krever skatt av dem. Jesus sier da at ”gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er”, og i neste omgang forteller Peter at han skal kaste ut garnet. Den første fisken han får, vil ha en sølvmynt i munnen. Med den skal han betale sin skatt.
I følge evangeliene og det nye Testamentet utførte Jesus 37 undre, 38 hvis en regner oppstandelsen som et under i seg selv.

I tillegg forteller evangeliene at Jesus gikk på vannet, at han helbredet spedalske, ga blinde synet tilbake og døve hørselen igjen. Blant forskere er det uenighet om hvordan miraklene og undrene skal forstås. Om de skal tas bokstavelig, og/eller om de har en dypere mening.